Google překladač: English Deutsch

V listopadu letošního roku publikovala Evropská komise výzvu k zasílání přihlášek za účelem jmenování nových členů Podnikatelské komory jednoho z jejích poradních orgánů – "Enterprise Policy Group". "Enterprise Policy Group" se skládá se ze dvou komor, jejichž členy jsou zástupci členských států a experti z podnikatelské sféry, a radí Evropské komisi v otázkách souvisejících s politikou podnikání. Podnikatelská komora je tvořena významnými osobnostmi průmyslu a služeb, představuje platformu pro výměnu myšlenek a její úlohou je přispívat k rozvoji politik Evropské komise, a to zejména v oblasti inovační politiky a malých a středních podniků.
Termín pro zaslání přihlášek byl stanoven na 15. leden 2007.
Bližší informace o podmínkách této výzvy, včetně příslušného formuláře, najdete na webových stránkách Evropské komise.

750x750_europe_m.jpg