Google překladač: English Deutsch

Že stavebnictví prožívá dobré časy dokumentují i ekonomické výsledky cihlářských společností. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. dosáhla v loňském roce obratu 1,1 miliardy korun. „Je to nejlepší výsledek za patnáct let,“ říká obchodní ředitel společnosti Ing. Jan Krampl. Z celkového obratu jde na export 8 %. Firma, která vznikla v roce 1992 privatizací ve prospěch rodinných příslušníků původních majitelů z rodu Řehořů, zaujímá svou kapacitou produkce druhý největší podíl na českém cihlářském trhu.

cihla.jpg

Firma HELUZ má v Čechách ve třech lokalitách šest výrobních provozoven. V Dolním Bukovsku u Českých Budějovic, kde je i centrála společnosti, je provozovna cihlářské výroby, provoz na výrobu stropních konstrukcí a výrobní provoz nosných roletových překladů. V další lokalitě v Hevlíně u Znojma je výrobní závod na kompletní cihlářský sortiment, hlavně prvky pro obvodové zdivo. Poslední lokalita, Libochovice nedaleko Prahy, má dvě výrobny. Jeden provoz výroby cihlářského sortimentu a druhý provoz keramobetonové prefabrikace na výrobu keramických stropních panelů. „Staré pravidlo, že cihelna zásobuje okolí do padesáti kilometrů, dnes už neplatí,“ dodává Jan Krampl. Těžká a namáhavá práce v cihelnách je již dávnou minulostí. Společnost vsadila na modernizaci a automatizaci provozů stejně jako na ekologii. Dnes pracuje na všech provozech cca 315 zaměstnanců.
Firma HELUZ vyrábí a dodává komplexní sortiment pro hrubou stavbu, tzn. cihelné bloky pro obvodové zdivo, nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, stropní panely, nosné roletové překlady pro venkovní stínící systémy, cihly a cihelné pásky.
V posledních letech investovala společnost do modernizace a automatizace provozů (rovnací a paletovací linky). Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy též na zlepšení životního prostředí v okolí cihelen, neboť bylo na každé cihelně vybudováno zařízení na čištění spalin.
V letošním roce si firma připomíná 15 let od založení a pokračování v rodinné tradici výroby cihel. Důležitým mezníkem společnosti byl rok 2003, kdy firma HELUZ začala vyrábět cihelné bloky s označením SUPE®THERM STI a společnost se zapsala do povědomí stavební veřejnosti jako výrobce cihelných bloků s nejvyššími tepelně- izolačními vlastnostmi v ČR. Prapůvod cihlářského snažení v Dolním Bukovsku sahá až do roku 1876, kdy zde Jan Řehoř vystavěl žárovou pec a otevřel těžebnu cihlářské suroviny. Cihelna byla modernizována a provozována až do roku 1950, kdy byl majetek převeden na stát a dolnobukovský podnik byl začleněn do národního podniku Jihočeské cihelny.
www.heluz.cz