Google překladač: English Deutsch

Technologie třetího tisíciletí, to jsou nové detekční algoritmy zaručující rychlé a spolehlivé rozpoznání požáru již v počáteční fázi, interaktivní multisenzory a senzory včetně detekce oxidu uhelnatého, varianty kompaktních ústředen až do 1 000 adres pro nákladově optimalizovaný návrh a výstavbu systémů elektrické požární signalizace, možnost výstavby až 8 kruhových vedení, zcela volná topologie požární linky - kruhová i nekruhová vedení s možností libovolného větvení a odbočování, vysoce odolný a rychlý komunikační protokol požární linky zaručující bezpečný provoz v průmyslovém prostředí i s nestíněnými kabely, rozsáhlé možnosti připojení periferních zařízení, nadstavbových a řídících počítačových systémů a síťování ústředen. 

RTEmagicC_ZX_panel_bigger.jpg

ZETTLER® Expert je moderní adresovatelný analogový systém pracující na základě Tyco MX TECHNOLOGY využívající nejnovější detekční principy:
MX Fastlogic - detekční algoritmus pracující na bázi fuzzy logic, který vyhodnocuje změnu koncentrace kouře se současnou změnou teploty,
MX HPO - teplotně kompenzovaný opticko-kouřový princip,
MX CCO - teplotně kompenzovaná detekce oxidu uhelnatého. Použití těchto principů zvyšuje rychlost a spolehlivost detekce,
801PC - trojitý multisenzor (optický-CO-tepelný) sdružující výhody principů MX HPO a MX CCO, který výrazně posouvá detekční možnosti bodových hlásičů požáru.
Použití těchto principů zvyšuje rychlost a spolehlivost detekce. Systém ZETTLER® Expert nabízí tři základní typy ústředen.
www.tycoeurope.com