Google překladač: English Deutsch

Řídicí centrum železničního uzlu Bohumín se stává nejmodernější dopravní kanceláří v ČR díky novému řídicímu a zabezpečovacímu systému. Dodavatel AŽD Praha tak opět přispěla k modernizaci II. koridoru na trati Břeclav–Přerov–Petrovice u Karviné. Instalace řídicích technologií probíhala od srpna 2003 do listopadu 2005. Náklady na tuto část stavby

obr_1.jpg

představují částku 563 mil. korun. Provoz v železničním uzlu Bohumín se sousedními oblastmi je řízen novým staničním elektronickým zabezpečovacím zařízením ESA 11, které umožňuje ovládání traťových zabezpečovacích prvků i přejezdových zabezpečovacích zařízení. Generální ředitel AŽD ing. Zdeněk Chrdle k tomu poznamenal: „Naše zařízení přispěje k výraznému zrychlení dopravy a k zvýšení její bezpečnosti a spolehlivosti. Také díky našim systémům totiž byla zvýšena traťová rychlost v úseku na 160 km/hod. Kromě zvýšení rychlosti a bezpečnosti cestování jsme však přispěli také k větší efektivitě řízení provozu.“ Součástí instalovaného zařízení je i největší velkoplošné zobrazení kolejiště na LCD monitorech v ČR. Podobné, ale generačně starší, můžeme najít jen na Hlavním nádraží v Praze. Systém nepřetržitě a spolehlivě zajišťuje zobrazení řídící technologie celého železničního uzlu a nově vybudovaného koridoru. Zobrazovač poskytuje všem dispečerům obraz šířky 5,44 m a výšky 1,02 m. Grafické rozlišení činí 4096 x 768 bodů, což umožňuje dynamické a přehledné zobrazování celého schématu kolejiště nádraží a přilehlých úseků tratí. V obvodu stanice se nachází šest úrovňových přejezdů chráněných elektronickými přejezdovými zabezpečovacími zařízeními PZZ-EA s vazbou na staniční zabezpečovací zařízení. Na traťových úsecích je instalován moderní systém ABE 1 i automatické hradlo AH-88A. Na trati se počítá s využitím systému AVV (automatické vedení vlaku), a proto jsou zde již předem pro tento systém připraveny pevné body. Modernizaci ocení i cestující veřejnost. Součástí stavby je totiž i nové rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Hlášení tak bude slyšet jak na nástupišti, tak i v odbavovací hale.

www.azd.cz