Google překladač: English Deutsch

V našich hustě zastavěných městech jsou plochy zeleně vzácné a ceny pozemků se mnohdy šplhají do astronomické výše. Situace se vyostřuje především v centrech aglomerací: Hluk, vedro, prach, pouliční provoz, a pohled na šedivé budovy významně přispívá ke stresujícímu pocitu, kterému bychom tak rádi unikli. Využití střešních ploch na budovách formou pochůzných intenzivních střešních zahrad provedených systémem Optigreen je elegantním řešením tohoto problému.

Výhody zelených střech
- Další prostor pro život a odpočinek člověka
Ochrana hydroizolace před teplotními, klimatickými a mechanickými vlivy a před účinky UV-záření
- Prodloužení životnosti hydroizolace
- Dodatečná tepelná izolace v letním i zimním období
- Zadržování srážkové vody v souvrství a podstatné snížení odtokových špiček, tj. nárazového odtoku dešťové vody ze střechy do kanalizace při přívalových deštích. Vegetační souvrství, se skládá z ochranné a vodoakumulační geotextilie, drenážní vrstvy, filtrační vrstvy, střešního substrátu a vegetace. Souvrství dešťovou vodu nejprve vsakuje a teprve při nasycení se voda začíná pomalu uvolňovat a odtéká ze střechy pryč. K odtoku tedy dochází podstatně později, pomaleji a v daleko menším množství než u střech holých nebo štěrkových. Správné střešní substráty mají takovou strukturu a vlastnosti, aby byly schopné v sobě zadržet maximální množství vody, kterou potom předávají rostlinám k životu.
- Zlepšení mikroklimatu, tj. odpařování vlhkosti zpět do ovzduší. Zelené střešní plochy nesálají ale dýchají za nás a pro nás.
- Snížení prašnosti a hlučnosti
- Ekologická přírodní vyrovnávací plocha v zástavbě. Můžeme tak vrátit přírodě na střeše alespň část zeleně, o kterou jsme ji zástavbou připravili.

Předpoklady ve fázi projektu
Ve fázi projektu je třeba vyjasnit, jaké má investor požadavky, tj. zda bude chtít střechu využít pro pobyt lidí anebo půjde o střechu nepochůznou a také kolik času a prostředků je ochoten věnovat údržbě vegetace. S tím souvisí otázka, jakou funkci má zelená střecha splňovat, tj. zda má působit esteticky jako architektonický prvek nebo pouze jako jednoduchá a nízkoúdržbová ekologická vyrovnávací plocha, případně zda má být schopna zadržet maximum srážkové vody apod. Podle toho zvolíme správnou skladbu vegetačního souvrství. Můžeme volit mezi několika základními typy nenáročných extenzívních nebo náročnějších intenzívních zelených střech. Extenzívní varianty jsou nízkoúdržbové a nevyžadují závlahu. Intenzívní vyžadují pravidelnou údržbu a péči, podobně jako okrasná zahrádka.

Systém OPTIGREEN zahrnuje tyto základní typy zelených střech:
ÚSPORNÁ STŘECHA je extenzívní nízkoúdržbová varianta vhodná pro střechy nepochůzné. Celková výška souvrství je cca. 7-8 cm, vegetace je nízká a tvoří ji suchomilné rozchodníky, netřesky, mechy, některé trávy a byliny.
PŘÍRODNÍ STŘECHA je rovněž extenzívní a nízkoúdržbová. Výška souvrství je 10-20 cm, což umožňuje větší druhovost vegetace s větším podílem bylin a trav, takže celkový vzhled připomíná rozkvetlou louku.
ŠIKMÁ STŘECHA je varianta určená pro plochy se sklonem nad 5°, přičemž od 15° je nutné použít speciální podpůrný rošt proti sesouvání vrstev. Vegetaci zde tvoří opět suchomilné rozchodníky, trávy a byliny.
STŘEŠNÍ ZAHRADA představuje intenzívní zelenou střechu, jejíž pojetí může být velice rozmanité, včetně záhonů trvalek, stříhaných trávníků, keřů, vzrostlých stromů, případně i jezírek a vodních ploch. Jedná se o náročnější vegetaci, která vyžaduje pravidelnou údržbu a závlahu a je prakticky ekvivalentem okrasné zahrady na rostlém terénu. Výška souvrství začíná od 25 cm nahoru a vysazujeme-li vzrostlé stromy, může dosahovat i metrové a větší výšky.
PROVOZNÍ STŘECHA je těžká varianta určená pro provoz veřejnosti, jako např. střešní parkoviště kombinované s parkovými plochami apod.
LEHKÁ STŘECHA naproti tomu představuje extenzívní vylehčený typ vhodný pro konstrukce na hranici statických možností.

Z vybraného typu zelené střechy nám vyplyne celková výška souvrství a jeho plošná hmotnost, tedy požadavky na statiku střešní konstrukce a výšku vyvedení hydroizolace nad budoucí úroveň vegetační vrstvy. Hydroizolace musí být zásadně odolná proti prorůstání kořenů (podle směrnice FLL). Německá směrnice FLL pro „Projektování, provádění a údržbu zelených střech“ definuje mimo jiné požadavky na materiály, jejich parametry, zpracování apod. České směrnice a normy v tomto směru zatím neexistují, proto se i u nás ve většině případů odkazuje na německou FLL.

Servis ve fázi projektu, realizace a údržby
Optigreen international AG je partnerské sdružení, které působí v rámci Evropy a specializuje se výhradně na ozeleňování staveb, přičemž těžištěm jeho činnosti jsou právě zelené střechy. V Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Holandsku a České republice má Optigreen přibližně 100 aktivních partnerských firem. Firma Optigreen pracuje na vývoji produktů a systémových řešení pro nejrůznější případy aplikace zelených střech, zabývá se marketingovou činností v tomto směru a dodává potřebný materiál. Vlastní realizaci a řádnou odbornou údržbu provádějí dobře vyškolené partnerské firmy.

Závěr
Uvedené příklady z praxe jsou důkazem toho, že při předvídavém plánování a spolu s kompetentními partnery je možné vytvořit na střechách užitné zelené terasy a plochy rozmanitého vzhledu s téměř neomezenými možnostmi architektonického ztvárnění. Na mnoha budovách u nás v létě bohužel dosud sálá holá šedivá nebo štěrková plocha a přitom by tam mohla být rozkvetlá louka, mohli bychom se procházet střešním parkem nebo třeba sedět pod stromem na trávníku u mělkého jezírka. To vše samozřejmě vyžaduje důkladnou a podrobnou konzultaci s odborníkem, nejlépe již ve fázi projektu. Odměnou nám bude zvýšení kvality životního prostředí v mnoha ohledech, nejen pro člověka ale i pro flóru a faunu. Nelze také opomenout již zmíněné odlehčení kanalizační sítě, která je v mnoha městech a obcích nedostatečná a přetížená. Nápady a požadavky investorů je možné s trochou šikovnosti vhodně začlenit do architektonického řešení a zvýšit tak i užitnou hodnotu budovy.

Ing. Jitka Dostalová
www.optigreen.cz

Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news