Google překladač: English Deutsch

Ministerstvo životního prostředí v rámci programu Zelená úsporám spustilo v úterý na svých internetových stránkách kalkulačku hospodárného vytápění. Potřebujete zjistit na kolik vyjde vytápění bytu či domu?Použijte zelenou kalkulačku.

Kalkulačka Vám vypočítá průměrnou spotřebu tepla na vytápění a zařadí objekt do škály od mimořádně hospodárného až po extrémně nehospodárný. Zároveň poradí, od jaké hranice spotřeby tepla má dům šanci na získání dotace z programu Zelená úsporám, a navrhne, jaká opatření provést pro zlepšení hospodárnosti vytápění, a tím dosáhnout nejen finančních úspor, ale nižšími emisemi skleníkových plynů přispět i k lepšímu životnímu prostředí.

Pro výpočet hospodárnosti vytápění zadáte základní údaje:
1. velikost vytápěné podlahové plochy
2. teplotu, na kterou se dům vytápí
3. zdroj vytápění a množství spotřebovaného uhlí, plynu, elektřiny nebo jiného otopu za jeden rok

www.zelenausporam.cz