Google překladač: English Deutsch

V letošním roce pokračují legislativní změny, které loni nastartoval zákon o inspekci práce zpracováním zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a na něj navazující nařízení vlády o pracích, činnostech a technických zařízeních způsobilých ohrozit ve zvýšené míře zaměstnance,

dtostrava.jpg

předpokladech pro zvláštní odbornou způsobilost, akreditaci a zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti a z odborné způsobilosti.
Právě oba citované připravované předpisy se výrazně dotýkají dosavadních činností revizních a odborných techniků ať už ve firmách, nebo v rámci samostatné odborné činnosti.
Vztah stávajících a dlouhodobě platných předpisů, jako vyhl. 19/1979 Sb. a zákona 22/1997 Sb. není možno považovat za ideální a právě jeho rozbor by měl být podnětem k rozsáhlé odborné diskuzi.
V normativním bloku budou účastnici semináře kromě pravidelných informací o novinkách v ISO, CEN a ČNI a o aktivitách v rámci TNK 100 a 123 rovněž seznámeni se zaváděnými normami ISO 12 480-3 a ISO 9927-3, které doplňují zajímavým způsobem původní základní normy pro oblast věžových jeřábů především v problematice zajištění bezpečnosti jejich provozu na stavbách.
Trvale důležité jsou informace o uplatňování Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. pro bezpečnost provozovaných zdvihacích zařízení v praxi velkých strojírenských podniků a současně budou uvedeny příklady praktického řešení problematiky posuzování typických rizik u činností na některých druzích jeřábů.
Určitě zajímavým bude blok technických informací vybraných firem, které se podílejí na inovaci různých oblasti zdvihacích zařízení a jejich bezpečného provozu.
Všechny projednávané otázky, ale i další problémy z oblasti zdvihacích zařízení mohou účastníci semináře, který se bude konat 6.–7. června v Brně, podrobně projednat také v diskuzi s přítomnými odborníky.
předpokladech pro zvláštní odbornou způsobilost, akreditaci a zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti a z odborné způsobilosti.
Právě oba citované připravované předpisy se výrazně dotýkají dosavadních činností revizních a odborných techniků ať už ve firmách, nebo v rámci samostatné odborné činnosti.
Vztah stávajících a dlouhodobě platných předpisů, jako vyhl. 19/1979 Sb. a zákona 22/1997 Sb. není možno považovat za ideální a právě jeho rozbor by měl být podnětem k rozsáhlé odborné diskuzi.
V normativním bloku budou účastnici semináře kromě pravidelných informací o novinkách v ISO, CEN a ČNI a o aktivitách v rámci TNK 100 a 123 rovněž seznámeni se zaváděnými normami ISO 12 480-3 a ISO 9927-3, které doplňují zajímavým způsobem původní základní normy pro oblast věžových jeřábů především v problematice zajištění bezpečnosti jejich provozu na stavbách.
Trvale důležité jsou informace o uplatňování Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. pro bezpečnost provozovaných zdvihacích zařízení v praxi velkých strojírenských podniků a současně budou uvedeny příklady praktického řešení problematiky posuzování typických rizik u činností na některých druzích jeřábů.
Určitě zajímavým bude blok technických informací vybraných firem, které se podílejí na inovaci různých oblasti zdvihacích zařízení a jejich bezpečného provozu.
Všechny projednávané otázky, ale i další problémy z oblasti zdvihacích zařízení mohou účastníci semináře, který se bude konat 6.–7. června v Brně, podrobně projednat také v diskuzi s přítomnými odborníky.
www.dtostrava.cz