Google překladač: English Deutsch

Obvodové stěny panelových domů způsobují svým sáláním pocit nepříjemného chladného průvanu a usnadňují společně s relativní vlhkostí vzduchu kondenzaci vody, jejímž důsledkem je provlhnutí stavebních prvků, čímž se připravuje živná půda pro plísně. Je všeobecně známo, že podchlazené obvodové stěny působí negativně na pohodu a zdraví obyvatel. Během

termofoto.jpg

topné sezony dochází na základě rozdílu mezi venkovní a vnitřní teplotou ke ztrátám až ve výši 40 % tepelné energie. V letních měsících dochází naopak k velkému přehřívání obvodového pláště, což má za následek nesnesitelné teplo v bytech. Nelze přehlédnout celkový vzhled obvodových plášťů, který si žádá citlivé architektonické řešení.

Prohlídka obvodového pláště
Před zahájením stavebních prací provede Revita fyzickou prohlídku obvodového pláště včetně různých sondáží a zátěžových zkoušek. V případě potřeby používá termovizi pro vyhodnocení tepelných úniků. Cílem je dosáhnout přesného vyhodnocení aktuálního stavu obvodové konstrukce a navrhnout potřebná technická řešení.

Projektová dokumentace
Součástí dodávky je komplexní servis spočívající v přípravě projektové dokumentace, barevného řešení fasád a vyřízení stavebního povolení včetně kolaudace. Na základě zákazníkem vystavené plné moci je Revita připravena do jednoho měsíce tuto službu zajistit. Kompletní servis poskytne tým vlastních architektů a projektantů společnosti Revita. V případě potřeby je připravena vypracovat Vám energetické audity a statické posudky na jednotlivé konstrukční části panelového domu.

Realizace zateplovacího systému
Revita již pět let používá osvědčený, vysoce kvalitní německý kontaktní zateplovací systém Sto. Sto je největším a nejstarším výrobcem zateplovacích systémů na světě. Za dobu čtyřiceti let, po kterou se tyto systémy používají, bylo dosaženo vysoké kvality jednotlivých složek a komponentů. Výsledkem tohoto vývoje je vysoká funkčnost, efektivnost zateplovacího systému a trvanlivost jednotlivých materiálů.
www.revita-g.cz