Google překladač: English Deutsch

Společnost ZAT oznámila očekávání rekordních tržeb 800 mil. korun za fiskální rok 2012. Jde o největší objem tržeb v historii firmy. Proti plánu navýšila realizované zakázky o 100 mil. korun. Informaci zveřejnil na 10. ročníku Zákaznického dne v Příbrami nový ředitel divize Automatizace Karel Stočes (na obr.). „Dosažení rekordních tržeb vidíme také v neustálém vývoji našich řídicích systémů, ročně investujeme do inovacípřes 40 mil. korun. Rekordní tržby jsme si nadělili shodou okolností v roce padesátého výročí od založení firmy," konstatuje Stočes.

řídicí systém SandRA menší

Karel Stoces reditel divize AutomatizaceŘízení inovačních procesů v praxi firmy ocenila také odborná porota mezinárodní soutěže Best Innovator, která zařadila společnost ZAT mezi pět nejinovativnějších firem v České republice. Svými inovacemi tak firma předčila i velké společnosti z oblasti energetiky, potravinářství i telekomunikací.
16 milionů korun do výzkumu pokročilých jaderných technologií
Vývojáři společnosti ZAT dlouhodobě spolupracují s českými technickými univerzitami na výzkumných a vývojových projektech, např. v oblasti vývoje průmyslových systémů, analýz spolehlivosti a bezpečnosti řídicích systémů a jejich aplikací či při pořádání odborných konferencí. Společnost ZAT je součástí výzkumného projektu Centra pokročilých jaderných technologií (CANUT). Projekt, v rámci něhož se ZAT podílí na výzkumu a vývoji nových řídicích systémů pro jaderné technologie, probíhá v letech 2012 až 2019. Finančně ho podporuje Technologická agentura České republiky z programu Centra kompetence, ZATprojekt kofinancuje 16 mil. korunami.
Řídicí systémy v oblasti automatizace energetiky a náročných průmyslových odvětví vyžadují maximálníspolehlivost a individuální řešení. Ze 400 zaměstnanců společnosti ZAT má proto 81 % vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání.
Investice do řídicích systémů za 30 milionů korun
Významnou investicí ZAT podporovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu a Evropskou unií je rozvojový projekt „Inovace řídicích systémů ZAT" ve výši 27. mil. korun. První etapa modernizace osazovacích linek SMT s nákladem 10 mil. korun proběhla v roce 2012. Firma tím dosáhla schopnosti realizovat složité elektronické desky s komponentami SMD o velikosti pouzdra 0201.V roce 2013 bude probíhat modernizace procesu selektivního pájení a automatické optické kontroly v hodnotě 9 mil. korun, poslední fáze s termínem dokončení za dva roky zahrnuje vytvoření pracoviště diagnostické nedestruktivní kontroly pájecího procesu s nákladem 8 mil. korun. „Zprovozněním rentgenových zkoušek zapájených komponent v pouzdrech BGA bude dosažena komplexní diagnostika spolehlivosti pájecích procesů a naplněn základní předpoklad spolehlivosti a dlouhodobé životnosti vyráběných technických prostředků," konstatuje Bohumil Maxa, ředitel divize Průmyslová elektronika.
Kromě zavádění inovačních technologií investuje společnost ZAT také do budování firemní infrastruktury. Výdaje na rekonstrukci areálu v Příbrami za poslední 4 roky dosáhly téměř 65 mil. korun, zatím poslední etapa přestavby ve výši 5 mil. korun je plánována na rok 2013.
workshop Zákaznický den ZATZákaznický den představil nové inovace řídicích systémů ZAT
Inovace byly také hlavním tématem jubilejního 10. ročníku Zákaznického dne, kterého se zúčastnila stovka zákazníků a partnerů firmy. Pavel Kulík, vedoucí úseku Automatizační prostředky, představil nové inovace v software i hardware řídicího systému SandRA, který patří mezi nejvyspělejší řídicí systémy na trhu. V oblasti hardware řídicí stanice SandRA se ZAT zaměřil na vývoj nových komponent s maximálním důrazem na diagnostiku nejen vlastního řídicího systému ale zejména jeho externích návazností. „Dokážeme tak detekovat například zkraty či přerušení kabelů či jiné poruchy snímačů a akčních členů - pohonů, ventilů apod., připojených na vstupy a výstupy stanic SandRA," říká Kulík. V souladu s tímto trendem je i implementace speciálního protokolu HART, který je určený právě pro komunikaci s inteligentními snímači a akčními členy. Ve spolupráci s novým softwarovým nástrojem ZAT IMS (Instrument Management Software) slouží mimo jiné i pro včasnou detekci poruch snímačů. Další důležitou novinkou je implementace industrialethernet protokolu, který se stává standardem pro moderní řídicí systémy v průmyslu. Protokol POWERLINK umožňuje zvolit různou škálu zabezpečení proti poruše, například při přerušení komunikačního kabelu řídicí systém může dále komunikovat se všemi stanicemi díky uspořádání do redundantního kruhu nebo zdvojené komunikační sběrnici. Systém SandRA tak nezůstává nic dlužen svému určení pro aplikace v průmyslových oborech s vysokými nároky na robustnost, spolehlivost a odolnost proti poruchám. Řídicí systém SandRAje nasazen například v JE Temelín nebo tepelné elektrárně Opatovice.V současné době probíhá nasazení systému také v tepelné elektrárně Thalka v Egyptě.