Google překladač: English Deutsch

Zákaznické dny se ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s konaly ve dnech 14. a 15. dubna 2011. Zvýšený zájem o prezentaci v rámci této akce byl opět i ze strany našich dodavatelů a spolupracujících firem. Přímou prezentací se zde představilo 46 firem s více jak 96 zástupci. Každoročním záměrem je představit odborné veřejnosti co nejvíce zástupců širokého výrobního programu naší firmy. Letos tak měli návštěvníci možnost shlédnout na 27 předváděných exponátů, které široký sortiment naší společnosti prezentovaly. Stroje představily divize CNC, divize AUTOMATY i projekt MANURHIN. Tradičně byla nabízena a hojně využita možnost prohlídek firem TAJMAC-ZPS, a.s. a ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. Velmi pozitivní je i počet návštěvníků, který potvrzuje vzestupné oživení trhu. Letošní Zákaznické dny navštívilo přes 500 hostů z více než 190 firem, dalšími návštěvníky byli například studenti vysokých škol.

Zákaznické dny jsou již tradičně přitažlivé pro široký okruh zákazníků i dodavatelů jak potenciálních tak stávajících. Každoročně je to příležitost k neformálním setkání odborných pracovníků s odbornou veřejností, výměně cenných poznatků z praxe s možností seznámit návštěvníky na vlastní půdě a v reálném plném provozu s našim výrobním programem, posledními novinkami i možnostmi plného využití potenciálu našich strojů. Letošní Zákaznické dny měly hned několik výjimečných událostí. Divize CNC představila 1000. stroj MCFV 1060 z řady vertikálních obráběcích center, vyrobený společností TAJMAC-ZPS a byly představeny nové vývojové řady vertikálních, horizontálních i multifunkčních strojů. Svoji světovou premiéru měl vícevřetenový soustružnický automat MORI-SAY TMZ625CNC vyráběný v divizi Automaty. Projekt MANURHIN měl světové premiéry hned dvě, a to dlouhotočný CNC automat MANURHIN K´MX 532 TREND a MANURHIN K´MX 632 DUO.
S podporou našich dodavatelů, nejen při přípravě ukázkových technologií, ale celkovou
koncepcí bylo záměrem předvedení toho, co osloví naše návštěvníky a přispěje k představení naší firmy jako kvalitního, spolehlivého partnera v zajišťování komplexních potřeb našich zákazníků a zároveň ukáže i rozšíření možností využití a kvalitu našich strojů. Samotná technická seřízení strojů představila z využitelných oblastí například použití strojů pro výrobu implantátů a nástrojů pro kostní chirurgii, využití strojů v energetickém průmyslu, interpolační soustružení.

Zákaznické dny 2011 firmy TAJMAC-ZPS byly úspěšné. Je to příjemně zavazující tradice, mnohá obchodní, odborná i přátelská setkání s pracovníky v oboru, která přinášejí oboustranný užitek. Především spokojenost a zájem našich návštěvníků je našim hlavním cílem a toho bylo letos dosaženo.

www.tajmac-zps.cz