Google překladač: English Deutsch

Rok uplynul a naše firma pro Vás opět připravila dvoudenní seminář zaměřený zejména na CAD/CAM/CAE systém CATIA V5 a jeho využití v praxi. Seminář se bude konat 21. – 22. září v budově "M" Technické univerzity v Liberci. Cíl semináře: představení nových možností využití CAx systému CATIA, představení CAD/CAM/PDM technologií používaných v automobilovém a strojírenském průmyslu, získání podnětů pro usnadnění práce, navázání nových obchodních kontaktů.

catia11.JPG

Připravovaná témata:
CATIA V5 – „Od Release 14 k Release 15“ – představení nových CATIA V5 modulů
Zkušenosti s CATIA V5 ve firmě DISA Industries s.r.o.
Škoda auto & CATIA V5 – nové informace o migraci na CATIA V5, kvalitě dat, zkušenostech, …
CATIA V5 – FEM
CATIA V5 – Tooling Design
Makra v CATIA V5 – automatizace opakujících se činností
PLM Solutions – CATIA & SmarTeam – praktická ukázka správy CAD dat
PartSolutions – knihovny nativních 2D/3D normalizovaných a vyráběných strojních dílů; představení nových modulů: eCATALOGsolutions = řešení firemních katalogů založené na platformě PARTsolutions PLMsolutions = propojení PARTsolutions s externím datovým zdrojem (ERP, PDM, …)
SpacePilot – Inteligentní 3D polohovací zařízení; představení nového produktu od firmy 3Dconnexion
Goelan – CAM řešení umožňující automatizované vytváření NC programů, intuitivní a strojově nezávislé fungování, simulaci programu s kontrolou kolize, nabízí rozhraní pro všechny běžné CAD systémy (CATIA, Pro/E, SolidWorks, aj.)
Bezpečnost a sítě – seznámení s možnostmi zabezpečení sítí, poštovního serveru, připojení na Internet, vzdálené připojení firem aj.
Pozn. Časový harmonogram programu bude upřesněn na konci srpna.
Nově jsme připravili malá diskusní fora, ve kterých budete mít možnost diskutovat s našimi CATIA specialisty.
Diskusní fora
Plná parametrizace dílů a sestavy
Tvorba katalogů
Programování maker
Program
Dopoledne - prezentace, přednášky, diskusní fóra
Odpoledne - testování CATIA V5
Večer - Bowling (hrajeme o ceny)

Více na http://www.tccad.cz/cz/index/index.php?page=novinka&id=22