Google překladač: English Deutsch

Tato série WIG přístrojů je názorným příkladem toho, jak efektivně mohou moderní svařovací systémy pracovat. Jejich hospodárnost začíná již u kvalitních součástí používaných ve všech přístrojích firmy Fronius. Za zvláštní zmínku dále stojí: vysoký stupeň účinnosti,mimořádně nízký příkon při běhu naprázdno a automatické odpojování chladicího okruhu. Zde je snížení spotřeby proudu přímo měřitelné. Patří sem také automatická tvorba kaloty, která snižuje potřebný pracovní

schweiss_vorfuehrung_cz.jpg

čas. To vše ve svém výsledku přináší prodloužení životnosti, snížení nároků na množství spotřebních dílů a celkový pokles výrobních nákladů. K tomu přistupuje ještě vlastní svařovací systém, který je ve všech směrech rentabilní.
Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost: Celý systém je kompletně digitalizovaný: Svařovací zdroj, hořák, dálkové ovládání, rozhraní pro robot, PC-tools.
Digitální signálový procesor (DSP) sleduje a řídí celý svařovací proces.
Provedení ve variantách Standard a Job. Druhá varianta nabízí další funkce, jako např. práci s využitím svařovacích programů (programový, nebo tzv. job provoz), řízení studeného drátu a automatizované nasazení.
Vysoká stabilita oblouku i v případě hliníkových materiálů, které mohou být zcela znečištěny oxidem. Stabilita je zde přímo prokazatelná.
Speciální program pro hliník: Automatická tvorba kaloty na špičce elektrody umožňující dokonalé provaření kořene.
TAC-funkce pro rychlé nastehování materiálů.
Sériová výbava: V případě svařování dvěma přístroji funguje synchronizace obou oblouků, která zajišťuje oboustranné souběžně probíhající svařování.
Pro materiály: hliník a jeho slitiny, barevné kovy, nízko a vysokolegované ocele.
Aplikace: ruční svařování, robotizované svařování.
Oblasti použití: chemický průmysl, stavba nádrží, strojírenství a technologická zařízení atd.
www.fronius.com