Google překladač: English Deutsch

Zlepšení celého systému odpadového hospodářství v České republice je cílem novely zákona o odpadech (tzv. euronovely) a nového zákona o odpadech, které se zaměřují zejména na využívání odpadu i materiálové a surovinové úspory. Připravovaná euronovela implementuje novou Rámcovou směrnici EU o odpadech, kterou schválil Evropský parlament v roce 2008. Množství odpadů se stále zvyšuje, meziročně o dvě procenta v zemích EU. Průměrný občan EU produkuje 534 kg odpadu za rok. V roce 2020 bude generováno přibližně o 45 procent odpadů více než v roce 1995. EU se proto snaží do roku 2012 stabilizovat produkci odpadů a od roku 2020 bude usilovat o snižování produkce.

Na euronovele zákona o odpadech v současnosti probíhají intenzivní práce. Rámcovou směrnici o odpadech totiž musí členské státy EU implementovat do národní legislativy do 12. prosince letošního roku. „Nová Rámcová směrnice o odpadech přinesla novou filozofii v hierarchii nakládání s odpady a podpořila i energetické využití odpadu. Prvním krokem je novela nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR, která umožní získat finanční dotace na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (spaloven). Dotace na výstavbu spaloven lze získat s podmínkou, že se do těchto zařízení nebudou dovážet odpady ze zahraničí a budou sloužit pouze pro potřeby naší republiky,“ uvedl Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. z Masarykovy university.

Odborný program k problematice energetického a materiálového využití odpadů
Euronovele zákona o odpadech a připravovanému zákonu o odpadech bude věnován samostatný seminář, který se uskuteční v rámci doprovodného programu Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI hned první den veletrhu 25. května 2010. Jeho účastníci také získají informace týkající se novely nařízení o Plánu odpadového hospodářství a získání dotací z OPŽP pro oblast Zkvalitnění nakládání s odpady. Součástí programu je technický workshop zabývající se aktuálními otázkami třídění, využití a hodnocení odpadů. Pořadateli a organizátory semináře jsou Ministerstvo životního prostředí ČR a CeHO – VÚV T.G.M.
Odpadům jako zdroji druhotných surovin bude věnován v doprovodném programu WATENVI druhý den veletrhu 26. května 2010 seminář „PODPORA inovativních technologií k získání druhotných surovin a prevenci vzniku odpadů – prezentace nových technologií“, jehož pořadatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Na něj naváže třetí den veletrhu 27. května 2010 seminář „Odpady 2010 a jak dál? – Odpad je energie“ věnovaný právě problematice energetického využití odpadů ve spalovnách, který pořádá organizace Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů.
Především pracovníkům státní správy a samosprávy, vědecké a výzkumné sféry, studentům vysokých škol i širší odborné veřejnosti bude určen seminář „Městské technologie“, který organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje a Mezinárodní federací pro bydlení a plánování (IFHP). Vystoupí na něm přední světoví odborníci z oblasti urbanismu a životního prostředí, kteří se zaměří na témata - Výroba a distribuce energií, Energeticky úsporné stavby, Vodní hospodářství, Doprava a mobilita, a Odpadové hospodářství – management zdrojů.

Alternativní řešení pro nakládání s odpady
Jedním z hlavních cílů politiky odpadového hospodářství EU patří snížení ukládání odpadu na skládky. Směrnicí EU o skládkách je uložena povinnost omezení ukládání na skládky bioodpadu z komunálního odpadu, a to do roku 2010 na 75 procent hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50 procent hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35 procent. Bohužel, v loňském roce se uložilo na skládky více než 80 procent komunálního odpadu a hrozí nebezpečí, že tato povinnost nebude splněna. Pak hrozí naší republice velké finanční sankce z EU. Abychom tomu zabránili je nutné neprodleně zavést alternativní řešení k ukládání odpadu na skládky, například energetické využití odpadů ve spalovnách komunálních odpadů, mechanicko-biologická úprava odpadů a samozřejmě třídění odpadů, kompostování bioodpadů nebo jejich využití v bioplynových stanicích. Snížení množství bioodpadu (organických složek) v komunálním odpadu ukládaném na skládky je nutné pro snížení produkce skládkového plynu (methanu), který značně přispívá ke zvyšování skleníkového efektu. Komunální odpad by se měl podle Rámcové směrnice o odpadech do roku 2020 z 50 procent recyklovat, odpad stavební dokonce až ze 70 procent.
Členské státy EU jsou povinny zřídit odpovídající síť zařízení na integrované nakládání s odpady a zpracování komunálního odpadu. „V České republice jsou v provozu tři spalovny. Náklady na tunu zpracování odpadu na skládkách jsou v současnosti až 1200 korun, zatímco ve spalovnách je to asi 2000 korun. Náklady na separovaný sběr a využití odpadů se pohybují až do 3000 korun,“ upřesnil prof. Hřebíček. Rekonstrukce brněnské spalovny se nyní dokončuje a připravuje se realizace nových spaloven pro kraje Moravskoslezský, Plzeňský, Jihočeský a Ústecký.


Trojlístek mezinárodních projektů pro odborníky i řešení potřeb komunální sféry
Watenvi je vysoce odborný veletrh, jenž zahrnuje dva veletržní projekty. První je v pořadí už 16. ročník mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE, jehož pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). Druhým projektem je 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO se zaměřením na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí. Věnuje se také oborům jako jsou čištění vzduchu a spalin, odstraňování ekologických zátěží, omezování hluku a především nakládání s odpady a jejich druhotné využití. Letos poprvé se společně s veletrhem Watenvi bude konat veletrh URBIS TECHNOLOGIE, který zahrnuje obory jako jsou Nabídka služeb a technologií pro města a obce, Komunální technika, Nakládání s komunálními odpady, Zdroje energií, Městský mobiliář a mechanizace k údržbě veřejných prostranství. Cílem nového modelu je vytvořit vysoce odborný veletrh, který prezentuje vodohospodářské technologie, zabývá se odpadovým hospodářstvím a současně komplexně řeší potřeby komunální sféry.

Více informací naleznete na www.watenvi.cz

Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news