Google překladač: English Deutsch

Dosavadní způsoby automatického generování kódu v programových prostředích Matlab® a Simulink® výcházejí výhradně z nástroje Real-Time Workshop® od firmy The MathWorks. Společnost B&R nabízí jako alternativu svůj nástroj Real-Time Workshop® Embedded Coder™, umožňující generovat zdrojový kód, který je efektivnější a snáze čitelný. Zdrojový kód generovaný tímto alternativním způsobem má menší požadavky na výpočetní výkon a velikost paměti, čímž z pohledu cílového systému vytváří ideální podmínky k efektivní realizaci velmi výkonných algoritmů.

Snadná čitelnost zajišťuje maximální spolehlivost

Automaticky generovaný zdrojový kód je navíc jednoznačně strukturovaný a automaticky dokumentovaný. Tyto vlastnosti ho předurčují k použití v kritických úlohách, kde je požadována validace či certifikace výsledného softwaru. „Real-Time Workshop® Embedded Coder™ má certifikát od TÜV Süd a vyhovuje směrnicím IEC pro oblast konstruování s použitím modelu, tzv. model-based design,“ říká Tom Erkkinen, vedoucí úseku vestavných aplikací ve firmě The MathWorks.

Společnost B&R podporuje ve svém nástroji Automation Studio Target for Simulink® všechny způsoby automatického generování kódu. Uživatelé si tak mohou volit vývojové nástroje výhradně podle svých preferencí.

www.br-automation.com