Google překladač: English Deutsch

Společnost B&R je prvním výrobcem, který získal certifikát pro plně digitální bezpečnostní servopohony, tj. od snímačů až po akční členy. Servoměniče řady ACOPOSmulti, které byly certifikovány v TÜV Rheinland v únoru 2010, vykázaly zkrácení dob odezvy na poruchy na desetinu a pokles souvisejícího maximálního nárazového zatížení dokonce na jednu setinu dosavadních hodnot. Snaha o maximální dynamiku stroje, a tím o vysokou produktivitu, tedy již není v rozporu s potřebou zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Sériově zapojený bezreléový bezpečnostní modul SafeMC, kterým jsou vybaveny všechny měniče typu ACOPOSmulti, automaticky sleduje odezvu motoru na povely ze servoměniče. Děje se tak při použití čistě digitálních enkodérů certifikovaných podle normy EN ISO 13849. Aby se dosáhlo co nejkratších reakčních dob, je elektronika umístěna přímo v měniči.

Bezpečné servoměniče od společnosti B&R napomáhají optimálně využít bezpečnostní prvky na strojích a strojních zařízeních tím, že umožňují vyloučit dvojí kabeláž a externí monitorovací moduly. Navíc lze měniče ACOPOSmulti s obvodem SafeMC začlenit bez jakýchkoliv problémů do stávajících systémů obsahujících bezpečnostní řídicí jednotku SafeLOGIC a bezpečnostní moduly X20. Společnost B&R je tak jedním z prvních výrobců, kteří dodávají certifikovaný bezpečnostní systém dokonale integrovaný do řídicí sítě včetně inteligentních bezpečnostních funkcí pro pohony. Takový systém bezesporu zvyšuje současně jak výkonnost a produktivitu stroje, tak i úroveň bezpečnosti pracoviště.

Bezpečnostní funkce pro přístroje ACOPOSmulti s moduly SafeMC se programují ve standardním vývojovém prostředí B&R Automation Studio s použitím nástroje SafeDESIGNER. Samostatná parametrizace modulu SafeMC a vestavěný elektronický typový štítek usnadňují a urychlují konfigurování přístrojů při údržbě.

Provozně osvědčená a již delší dobu certifikovaná kombinace modulů SafeMC s pohonem ACOPOSmulti, synchronními servomotory B&R a otevřeným síťovým bezpečnostním protokolem openSAFETY je logickým doplňkem sortimentu vestavěných bezpečnostních komponent určených pro stroje a strojní zařízení.