Google překladač: English Deutsch

Termické spojování za náročných podmínek
Svařování ocele za podmínek vysoké produktivity ssebou přináší maximální zatížení pro člověka i stroj. Za této situace musí provozní chování přístrojů a nenáročnost jejich obsluhy uspokojovat nejvyšší nároky, aby tak bylo možno vytvářet i v náročném prostředí co nejlepší pracovní podmínky. Optimální funkčnost, energetická účinnost, mobilita a provozní spolehlivost ovlivňují příznivě i ekonomické výsledky provozu. Vývojáři společnosti Fronius proto vypracovali řešení Steel Transfer Technology. Představili je poprvé v září 2009 na veletrhu Schweißen & Schneiden v Essenu: Plně digitalizované, mikroprocesorem řízené invertorové svařovací zdroje TransSteel 3500 a TransSteel 5000 přinášejí do každodenní praxe svářeče pracujícího s ocelí špičkové knowhow. Hlavní přednosti, které využijí svářeči při aplikaci metody MIG/MAG i při svařování obalenou elektrodou se soustřeďují na ty záležitosti, které jsou pro tyto pracovní procesy nejpodstatnější: intuitivně ovládané funkce, inovativní posuv drátu, ergonomicky tvarovaný svařovací hořák a robustní provedení celého systému. To vše s jednoznačným zaměřením na svařování ocele. Výsledkem je optimalizovaný pracovní výkon celé svařovacího soupravy.
 

Spolehlivost bez kompromisů
Svařovací technika ve znamení „digitální revoluce“ se vyznačuje stálými změnami. Vývojáři společnosti Fronius stavějí typovou řadou TransSteel svoje znalosti zcela do služeb svářečských profesionálů v řadě oborů, z nichž můžeme jmenovat strojírenství, stavbu ocelových konstrukcí, potrubních vedení, jeřábů, kolejových vozidel nebo zásobníků, loděnice a další průmyslová odvětví zabývající se zpracováním ocele.
Všude tam, kde se při svařování těžkých ocelových dílů kladou maximální nároky na člověka i na každou část svařovacího přístroje, zaleží především na výkonnosti systému. „Člověk a stroj si rozumějí i naslepo“ – takový je cíl vývojářů. Pro jeho dosažení sázejí u série TransSteel důsledně „na všechno“, což znamená: na snadnou obsluhu, robustní spolehlivost i perfektní svařovací vlastnosti.
Pracovní procesy Steel Transfer Technology jsou výsledkem dlouholetých zkušeností společnosti Fronius v oboru invertorové a digitální svařovací techniky. Výrobky typové řady TransSteel se vyznačují kompaktními tvary při nízké váze, minimálních rozměrech a celkově elegantním a funkčním designem. Centrální řídicí a regulační jednotka s digitálním signálovým procesorem zajišťuje v průběhu svařovacího procesu zachování nastavených pracovních parametrů nezávisle na provozně podmíněných změnách okolních podmínek. Výsledkem tohoto chování je precizně a spolehlivě probíhající pracovní proces s exaktně reprodukovatelnými pracovními výsledky. Pro docílení svarových spojení nejvyšší kvality u dílů vyrobených z „klasické“ i pozinkované ocele je uživateli k dispozici další výbava s dálkovým ovládáním pro ruční i robotizovaný provoz.

Přenosný podavač drátu
Stabilita svařovacího procesu je zajištěná řadou dalších optimalizací, které přinášejí vedle zvýšeného komfortu také snížení počtu svarových vad a tedy zvýšení spolehlivosti. Pro dosažení tohoto cíle zaměřili vývojáři svoji pozornost na klíčový prvek spolehlivosti svařovacího procesu: transport přídavného materiálu na místo svaru. O funkčně spolehlivý a konstantní rychlostí probíhající posuv drátu a ve výsledku o stabilní oblouk se stará mimořádná preciznost posuvových kladek a přesně vyrobená motorová deska z tlakově odlévaného hliníku. Konstrukční sestava podavače drátu s hadicovým vedením a hořákem tvoří přenosnou jednotku, která je vybavená vlastním ovládacím panelem. Uživatel ji může pohodlně odpojit a vzít ji sebou na obtížně přístupná svařovací místa. Podle volby ji může svářeč buď přenášet pomocí držadla nebo připevnit zasunutím do postranního úchytu ve tvaru saní. Nezávisle na poloze hadicového vedení zůstávají svařovací parametry stabilní. Kompaktní konstrukce a poměrně nízká váha přístroje TransSteel spolu se snadnou mobilitou v montážní hale nebo na staveništi přijdou vhod každému svářeči, který pracuje s ocelí. Posuvové kladky signalizují svojí barvou už na prvý pohled průměr drátu a pro všechny se vyžaduje pouze jeden tvar drážky. Zavádění drátu obstarává zcela samostatně funkce wire feeding.

Kontrolované zapalování pro tři typy oblouků
Dalším charakteristickým znakem TransSteel technologie je specielní způsob řízeného zapalování, který zabraňuje nadměrnému rozstřiku při zapalování. Existuje zde možnost volby mezi třemi typy oblouku: Steel root s jemným, měkkým a stabilním obloukem, který se hodí na příklad pro vyvařování kořenových vrstev nebo pro vyplňování širokých svarových spár. Další typ, Steel dynamic se vyznačuje koncentrovaným tvrdým, dynamickým a stabilním sprchovým obloukem pomocí kterého proniká svářeč hluboko mezi spojované plechy za účelem dosažení pevného spoje. Třetí možnost volby představuje standardní oblouk.
Ovládací panel, respektive displej, jak na podavači drátu, tak také na svařovacím zdroji (Remote), je uložen v šikmé poloze, což znamená, že je něj v normální pracovní poloze během svařování dobře vidět. Hodnoty všech parametrů potřebných ke svařování ocele si může svářeč snadno nastavovat stiskem tlačítka. Na panelu dálkového ovládání (Remote) zobrazují tři tlačítka všechny podstatné funkce: údaj o přehřátí, o poruše a o připojení proudu. Ovládání svařovacího zdroje v provedení Remote je zařízeno pro rozšíření systému prostřednictvím Feldbus-rozhraní. To v sobě zahrnuje rozhraní pro robot a výbavu pro dálkové ovládání.

Centrální přípojka pro všechna média
Přípojky na chladicím modulu i na svařovacím zdroji jsou mechanicky velmi dobře chráněné a mají praxí osvědčené šikmé vyvedení. Inovovaná přípojka FSC (Fronius System Connector) s definovaným a spolehlivým přestupem svařovacího proudu přináší jednak vyšší kvalitu a spolehlivost a zároveň také zlepšuje flexibilitu a pracovní komfort. Nachází se vepředu na podavači drátu. Při používání této centrální přípojky slučující všechna média nepotřebuje uživatel externí ovládací konektory. Přípojka FSC je určená pro manuální i robotizované aplikace a pro plynem i vodou chlazené svařovací systémy. Je vybavená možností využití dalších ovládacích vedení pro síťové propojení prostřednictvím Bus-systémů, čímž je připravená i pro techniku budoucnosti.
Ergonomicky tvarovaný hořák je vyrobený ze dvou druhů materiálů. Plasty s definovanými rozdílnými vlastnostmi zajišťují hořáku pevné a jisté uchopení. Pákový závěr umožňuje rychlou výměnu hořáku, která téměř vylučuje riziko chybné manipulace. Svařovaní ocele usnadňují ještě další „Easy-Job“ atributy: Prostřednictvím ovládacího panelu na odnímatelném podavači drátu si intuitivně vedený uživatel nastavuje požadované funkce prostým stiskem tlačítka. Přístroje řady TransSteel se vyznačují dlouhou životností, a to i v podmínkách intenzivního pracovního nasazení. K tomu přistupuje i jejich vybavení pro další technologický vývoj představované 2-vodičovým Bus-rozhraním.

Automatizovaný provoz a pracovní nasazení v lodním stavitelství
Specielní provedení, jako jsou „Roboter Edition“ a „Yard Edition“ splňují podmínky pro automatizovaný provoz, což je případ nasazení při stavbě lodí. Z toho důvodu jsou přístroje „Roboter Edition“ vybavené protikolizní skříňkou (Crash-Box) zajišťující vyšší stupeň provozní spolehlivosti a ochrany proti výpadkům. Také podavač drátu s inovovanou motorovou deskou a FSC přípojkou se vyznačuje znatelně menšími rozměry a kompaktnějším uspořádáním, takže je výrazně méně náchylný k poruchám. Rovněž přípojné místo hořáku je speciálně optimalizované s ohledem na robotizované aplikace. Funguje jako rozhraní pro naprogramované polohovací údaje. Precizní a stabilní provedení přípojky hořáku, kterou je série TransSteel Roboter vybavená, vyhovuje pro vodou i plynem chlazené svařovací systémy. V případě série Yard-Edition jsou svařovací zdroje koncipovány speciálně pro nasazení v loděnicích a pro práce na moři (Offshore provoz). Zde jsou svařovací programy přizpůsobeny vedle svařování běžné (konstrukční) ocele také pro vysoce produktivní svařování vysokolegovaných (CrNi) ocelí za použití plných nebo trubičkových drátů.
Odpovídající charakteristiky jsou uloženy v paměti svařovacího zdroje nebo je uživatel získá na požádání od společnosti Fronius. Speciálně pro centrální zásobování plynem, které je v tomto oboru obvyklé, mají přístroje série Yard Edition regulátor průtoku plynu vestavěný do podavače drátu a jsou rovněž vybaveny proudovou svorkou pro elektrodové svařování. Požadavkům na zvýšenou mobilitu v loděnicích a v offshore-provozu vyhovují přístroje v provedení Yard Edition s vlastním podvozkem pro plynem chlazené systémy.

Celek: více než součet jeho jednotlivých částí
V souhrnu profituje provozovatel na nízké náchylnosti k poruchám a minimalizovaném počtu závad, čímž se snižují nároky na čas i provozní náklady. Cílené zaměření na potřeby a nároky svářečů ocele přináší vedle provozní spolehlivosti a zjednodušeného ovládání také výhodu nižších investičních nákladů. K dalším pozoruhodným užitkovým aspektům patří rozsáhlá a flexibilní záruka, kterou lze přizpůsobit provozním potřebám a komunikativní rozhraní zaměřené k pouze jednomu systémovému partnerovi. K ekonomickým přednostem inkluzivně patří také ekologická a humánní odpovědnost, protože dlouhá životnost a přizpůsobení výrobku pro technologie budoucnosti znamenají rovněž racionálnější zacházení se zdroji. Všestranná výkonnost výrobků řady TransSteel chrání také cenné hodnoty spočívající v pracovní výkonnosti člověka a kvalitě jeho života. Povolání svářeče ocele zůstává, stejně tak jako dosud, důležitým článkem průmyslové páteře každé rozvinuté národní ekonomiky. S perfektním vybavením získává potenciál k tomu, aby se tato profese stala téměř náruživostí.

www.fronius.cz