Google překladač: English Deutsch

Kotoučové pily řady MA jsou určeny převážně pro velkosériové dělení širokého spektra ocelí a lehkých kovů. V poslední době se vývoj zaměřil na optimalizaci rychlosti řezu, zkrácení operačních a přípravných časů a v neposlední řadě také na nové geometrie ozubení kotoučů a minimalizaci jejich tloušťky. Časy a kvalita řezu mnohonásobně převyšují všechny běžně dostupné technologie a v porovnání s pásovými pilami je u rychlořezných kotoučových pil dosahováno až desetinásobné rychlosti. Díky tomu jsou tyto stroje předurčeny k dělení materiálů určených k následnému lisování, tváření a jiným velkosériovým provozům.

Dělení na těchto pilách je plně automatické. Po obsluze stroje je kromě nastavení optimálních řezných podmínek a základních parametrů vyžadováno pouze doplňování materiálu na zásobník a výměna beden s nařezaným materiálem.
Ovládání a výběr optimálních řezných parametrů ulehčí řídicí systém s databankou řezných podmínek. Ty samozřejmě ovlivňují životnost pilového kotouče a kvalitu řezu. Nastavení posuvu do řezu a délky řezaného materiálu zjednodušuje polohovací technika. Verze A je se servopohonem pro posuv do řezu a verze NC je s automaticky nastavitelným dorazem materiálu.

Zakladač svazků na vstupu výrazně zjednoduší obsluze manipulaci s dlouhými těžkými tyčemi. Ty se při držení tlačítka automaticky přesouvají ze svazku na příčný zásobník, ze kterého se během cyklu automaticky odebírají na válečkový dopravník. Vozík s nastavitelným tlakem a rychlostí posouvá materiál před sebou, čímž zajišťuje perfektní dotlačení na délkový doraz a maximální přesnost odřezků. Díky vysokým rychlostem vozíku jsou minimalizovány vedlejší časy. Dopravník se zakladačem je vyráběn v modulárním provedení, což umožňuje složit délku dle přání zákazníka. Standardně se dodává v 6metrovém provedení.

Nejdůležitějším prvkem zařízení je kotoučová pila sestávající z masivního podstavce vylitého polymerním betonem, robustní převodovky, čtyřbodového upínacího systému posuvu do řezu, elektrosoustavy a příslušenství. Díky preciznímu provedení veškerých prvků je možné dosáhnout vysokého řezného výkonu a životnosti kotouče.
Pro dělení oceli, mosazi nebo hliníku je kotoučová pila vybavená ve většině případů kotoučem osazeným tvrdokovovými břity. Kotouč je optimalizován k dosažení co nejmenšího možného prořezu, kvalitního povrchu a velkého řezného výkonu.

Výstupní zařízení jsou rozdílné dle dělených délek a požadavků na případné další zpracování či zapojení do linky. Ve standardním provedení jsou kotoučové pily schopné dělit materiál do délek 300 mm. V případě větších délek je nutné pilu vybavit výstupním stolem a třídícím zařízením. Ten je opět koncipován modulárně pro délky 1000, 2000 a 3000 mm.

Kotoučová pila ExactCut 155
Ukázkovým příkladem výše zmíněné koncepce je např. kotoučová pila ExactCut 155, která je schopna dělit materiál až o průměru 155 mm. Pila byla od základu navržena s ohledem na maximální využití řezného výkonu. Její standardní aplikace je v hutním a kovářském průmyslu. Může být připojena k různým vstupním a výstupním zařízením, což výrazně ulehčuje její začlenění do výrobních linek. Při konstrukci stroje byl kladen důraz na následující parametry:

- maximální tuhost stroje
- odolnost vůči vibracím
- optimální přenos a využití energie
- jednoduchost ovládání a manipulace s materiálem
- databanky s materiály pro uložení řezných parametrů
- databanky pro uložení celých obrobků
- modulární koncepce dopravníku materiálu
- příprava pro integraci se zařízením na výstupu