Google překladač: English Deutsch

„Dobré výsledky jsme očekávali, současný stav je ale opravdu příjemným šokem. Významně se zlepšila obchodní bilance se státy EU, za skvělou zprávu beru především snížení pasiva s Čínou o 2,5 mld .Ukazuje se, že se dokážeme prosadit i na trzích mimo evropskou rodinu. Podniky jsou ve formě a naše proexportní politika sklízí úspěch.“, uvedl ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Dubnový přebytek obchodní bilance ve výši 5,1 mld. Kč představuje v tomto měsíci nejlepší výsledek od roku 1993, meziročně je lepší o 16 mld. Kč. Bilance byla letos přebytková ve všech měsících (5,6 mld. Kč v lednu, v únoru 5,8 mld. Kč, v březnu 8 mld. Kč) a v dubnu 5,1 mld. Kč, v kumulaci 4 měsíců dosáhla 24,5 mld. Kč, což je meziročně lepší výsledek o 34,1 mld. Kč.

penize_1.jpg

Zlepšení obchodní bilance v dubnu 2005 bylo ovlivněno především meziročním poklesem hodnoty dovozu o 7,5 % při současném mírném zvýšením vývozu o 2,8 %. Výsledky byly ovlivněny vysokou srovnávací základnou v dubnu 2004, kdy se vývoz zvýšil o 26,8 % a dovoz o 28,5 %. Hodnotové výsledky v korunovém vyjádření byly ovlivněny meziročním zpevněním koruny (v dubnu 2005 k dolaru o 14,1 % a k euru o 7,3 %). V přepočtu na dolary rostl zahraniční obchod v dubnu rychleji (vývoz o 19,7 %, dovoz o 7,7 %), v přepočtu na eura se zvýšil vývoz o 10,9 %, zatímco dovoz poklesl o 0,1 %.
Z teritoriálního hlediska se v dubnu zlepšila obchodní bilance jak se státy EU, kde se přebytek zvýšil o 7,8 mld. Kč (na 25,1 mld. Kč), tak i se státy mimo EU, jejichž pasivum pokleslo o 8,2 mld. Kč (na 20 mld. Kč). Bilance se vylepšila především s Německem (růst aktiva o 2,7 mld. Kč), Čínou (snížení pasiva o 2,5 mld. Kč), Slovenskem (růst aktiva o 2 mld. Kč) a Francií (změna pasiva 1,1 mld. Kč na aktivum 0,8 mld. Kč). Ke zhoršení došlo zejména s Nizozemskem (snížení přebytku o 2,2 mld. Kč), Ruskem (růst deficitu o 1,1 mld. Kč) a Rakouskem (pokles přebytku o 0,8 mld. Kč).
Z komoditního hlediskastroje a dopravní prostředky zaznamenaly pokles u vývozu (o 2,6 %) i dovozu (o 14,1 %). V důsledku toho snížily podíl na vývozu (o 2,8 p.b.) na 50,8 % a na dovozu (o 3,1 bodu) na 39,9 %. Kladné saldo obchodní bilance strojírenské skupiny se přesto meziročně zvýšilo o 7,6 mld. Kč na 18,6 mld. Kč. Z ostatních komoditních skupin klesla hodnota vývozu surovin (o 1,6 %), minerálních paliv (o 6,9 %) a ve skupině nápoje a tabák (o 10,3 %). Dovoz klesl ve všech komoditách s výjimkou paliv, kde se zvýšil o více než polovinu především v důsledku růstu dovozních cen. Deficit minerálních paliv se meziročně více než zdvojnásobil na 8,9 mld. Kč a naopak pasivum chemikálií kleslo téměř o polovinu (tj. na 6,6 mld. Kč).Dovoz ropy se zvýšil hodnotově o 102,6 %, naturálně o 47,9 % a zemního plynu hodnotově o 34,8 %, naturálně o 23,7 %.
V kumulaci za leden až duben vývoz vzrostl o 12,7 %, dovoz o 6 % a saldo obchodní bilance bylo kladné ve výši 24,5 mld. Kč, když v lednu-dubnu 2004 bylo záporné 9,6 mld. Kč (zlepšení o 34,1 mld. Kč).
Současně s vyhlášením výsledků za duben byly upřesněny údaje za rok 2004. Vývoz dosáhl 1723,7 mld. Kč (meziroční růst o 25,7 % proti původním 25 %), dovoz byl 1746,7 mld. Kč (meziroční růst o 21,2 %, původně 20,5 %) a deficit obchodní bilance dosáhl 22,9 mld. Kč (vyšší proti původnímu o 0,6 mld. Kč).
Dosavadní dlouhodobě příznivý vývoj výsledků zahraničního obchodu dovoluje předpokládat, že celoroční hodnota salda obchodní bilance bude kladná v hodnotě cca 10 – 20 mld. Kč.