Google překladač: English Deutsch

Soutěž pro malé a střední exportéry, Exportní cena DHL, zná vítěze 8. ročníku. Stala se jím společnost RCD Radiokomunikace spol. s r.o. Porotu přesvědčila skutečnost, že společnost měla největší nárůst exportu za rok 2003 – 2004, a to o 300%. Průměrný nárůst exportu všech soutěžících dosáhl 34,4 %.

exportni_cena_dhl.jpg

Dnes večer proběhne v pražském hotelu Pyramida slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Exportní cena DHL, kterou tato expresní přepravní a logistická společnost pravidelně pořádá na podporu vývozu z České republiky. Stejně jako nad předchozími ročníky, i nad tím letošním převzala záštitu vládní agentura CzechTrade. Exportní cena je zároveň nejvýznamnější akcí Exportního klubu CzechTrade, který pro exportéry organizuje odborné konference, semináře a doprovodné akce. Hodnotícím kritériem exportérů přihlášených do soutěže je index počítaný jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Vývoz firem je posuzován za období od roku 2003 do roku 2004 a za srovnatelné období v roce minulém.

"Prostřednictvím Exportní ceny DHL chce naše společnost vyjádřit uznání českým vývozním firmám, jejichž pozice na zahraničních trzích není nikterak jednoduchá," řekl Ing. Jiří Stojar, generální ředitel DHL Express. "Veřejnost by si měla být vědoma, jak důležitou roli hrají malé a střední firmy v ekonomickém rozvoji společnosti," dodal Ing. Stojar.

Výsledky soutěže:

Výhercem letošní Exportní ceny DHL se stala společnost RCD Radiokomunikace spol. s r.o. ze Starého Hradiště, která se zabývá vývojem a výrobou radiokomunikačních zařízení a jejich částí. Firma dodává produkty hlavně na německý trh. Jsou to zejména radiostanice pro železnice a systémy pro podzemní pokrytí (tunely). RCD Radiokomunikace spol. s r.o. meziročně zvýšila export téměř čtyřikrát.

Druhé místo obsadila společnost PROGRESS OK a.s. z Přerova. Firma vyrábí ocelové konstrukce jeřábů, hal a autosalonů. Její hlavní odbytiště tvoří Německo a Rakousko. PROGRESS OK a.s. meziročně zvýšila export téměř dvojnásobně.

Bronzová příčka patří společnosti ELITRONIC s.r.o., která se věnuje vývoji a výrobě elektroniky a řídích systémů. Produkty firma vyváží především do Nizozemí, Číny a Belgie. Meziročně zvýšila export téměř čtyřnásobně.

Celkový obrat soutěžících firem dosáhl 5 miliard Kč a celkový export 3,3 miliardy Kč.

Každý z účastníků průměrně zrealizoval vývoz za 65 miliónů Kč s obratem 123,4 miliónu Kč. Export se na obratu firem podílí téměř 53 %. Meziroční nárůst exportu dosáhl za všechny soutěžící téměř 34,4 %, což je přibližně o 1/3 vyšší meziroční nárůst exportu, než má ČR za stejné období (25,5 %). Nejčastěji soutěžící firmy vyvážely produkty do Německa (17 %), Rakouska (7,1 %), EU obecně (6,3 %), Asie (4,8 %) a Francie (4,8 %). Na Slovensko mířilo 4,8 % objemu vyváženého zboží.

Členy nezávislé poroty, která hodnotila výsledky soutěže, jsou:
Ing. Jitka Hanzlíčková, generální ředitelka CzechTrade
Ing. Jiří Stojar, generální ředitel DHL Express v České republice
Ing. Jana Švábenská, ředitelka divize Financování obchodu, Komerční banka, a.s.
Alena Seoud, ředitelka společnosti Dun & Bradstreet
Julius Kudla, generální ředitel Euler Hermes Čescob
Ing. Erik Dianiš, partner společnosti ADWISE, s.r.o.
Ing. Pavel Černoch, výkonný ředitel obchodní a marketingové společnosti, Formica Group
Petr Šimůnek, šéfredaktor Hospodářských novin
Hana Hikelová, vedoucí domácí redakce Českého rozhlasu 1 Radiožurnál


Předsedkyní nezávislé poroty je generální ředitelka České agentury na podporu obchodu CzechTrade, Ing. Jitka Hanzlíčková. K výsledkům řekla: „Podpora českých exportérů a růst vývozu klientů je hlavním posláním CzechTrade. Export je přitom nejvýznamnější cestou k růstu celé české ekonomiky. Exportní cena DHL je jednou z cest, kterými můžeme podpořit a ocenit ty vývozce, jejichž prosazování se je v zahraničí nejdravější. Podíl vývozu menších a středních firem, pro které je soutěž určena, je v ČR stále výrazně nižší než ve srovnatelných zemích EU.“

CzechTrade v průběhu slavnostního večera v pražském hotelu Pyramida vyhlásí své nejúspěšnější klienty. Firmy, přihlášené do soutěže, se utkali o to, která z nich v období od 30. 10. 2004 do 30. 9. 2005 zrealizovala největší vývoz s využitím služeb agentury. Zatímco v roce 2003 doložený export účastníků soutěže dosáhl 475 miliónů Kč, loni se přiblížil hranici jedné miliardy a letos přesáhl 1,1 miliardy Kč. Svého vítěze se dozví doprovodná soutěž Komerční banky „Nejinovativnější exportér v segmentu malých a středních podniků“ a letos poprvé také soutěž Dun & Bradstreet „Nejlepší firma dle celosvětově uznávaných standardů D&B“.
Zdroj: CzechTrade