Google překladač: English Deutsch

Druhý ročník charitativní akce Vlak štěstí a naděje pro děti z dětských domovů bude pokračovat i přes prázdniny. Stránky internetové dražby aukce.cd.cz se těší obrovskému zájmu dětských autorů i dražitelů. Na vydražení ještě čekají další obrázky dětí z celé ČR, dosud vydražená částka činí téměř    50 000 Kč. Peníze za vydražené obrázky, které děti bez

vlakstesti.gif

domova namalovaly, putují od vydražitelů přímo na účty jednotlivých dětských domovů.

Ještě celé prázdniny se zájemci mohou zúčastnit charitativního projektu Vlak štěstí a naděje, který funguje na principu dražby obrázků v internetové aukci. Více než 700 obrázků do projektu zaslaly děti z celkem 66 dětských domovů z celé České republiky. Od 9. května 2006, kdy byla spuštěna on-line aukce umístěná na webové adrese aukce.cd.cz, bylo ke konci června vydraženo 112 obrázků za téměř 50.000 Kč.

Obrázky jsou potenciálním zájemcům nabízeny za vyvolávací cenu 300 Kč, přičemž průměrná cena za vydražený obrázek činí cca 374 Kč. Peníze za vydražené obrázky putují od vydražitelů přímo na účty jednotlivých dětských domovů, obrázky po provedené úhradě zase opačným směrem ke svým novým majitelům.

Původním časovým předpokladem organizátorů projektu Vlak štěstí a naděje bylo ukončení on-line dražby s koncem měsíce června. Nepolevující zájem ze strany dražitelů ale vyústil v rozhodnutí nechat projekt pokračovat dále i přes prázdniny a docílit tak vyššího zhodnocení úsilí, které věnovaly děti v dětských domovech přípravě obrázků.

Projekt Vlak štěstí a naděje 2006 navazuje na loňský ročník, který probíhal v období únor – červen 2005. První ročník akce skončil získáním částky ve výši téměř 250.000 Kč. Tu si mezi sebe v plné výši rozdělily dětské domovy, ve kterých žijí a vyrůstají malí autoři vydražených obrázků. Ze strany dětských domovů byl díky tomu velký zájem zapojit se do dražby i v letošním roce, čemuž odpovídá i celkový počet zaslaných obrázků, který přesahuje loňské statistiky o více než jednu pětinu.

Projekt probíhá stejně jako v roce 2005 pod patronací Federace dětských domovů ČR, která coby čestný garant doplňuje dvojici hlavních organizátorů - společnosti České dráhy, a.s. a Siemens, s.r.o.