Google překladač: English Deutsch

Česká republika musela jako člen EU vzít na vědomí směrnici z 8. května 2003, která ukládá závazek zavést příslušnou legislativu a učinit taková opatření, aby od roku 2005 byl minimální podíl biopaliv z veškerých prodaných paliv pro dopravu dvě procenta. Podíl biopaliv by se pak měl zvyšovat o 0,75 procenta ročně a v roce 2010 má činit nejméně 5,75 procenta. A to byl důvod, proč vláda projednala a schválila novelu zákona o lihu, sdělil ministr zemědělství Jaroslav Palas.
Přijatá novela má vytvořit právní rámec pro výrobu biolihu v tuzemsku a pro jeho přimíchávání do paliv. Podle návrhu nebudou smět lihovary na výrobu bioetanolu pro přimíchávání do benzinů produkovat či upravovat jiné druhy lihu.
S produkcí biolihu by se podle ministerstva mělo v Česku začít v příštím roce, naplno by měla výroba fungovat do roku 2007. Producenti budou pro tento účel dostávat koncesi. Ministerstvo životního prostředí loni na podzim vyhlásilo dvoukolové výběrové řízení, z něhož by mělo vzejít nejvýše pět firem, mezi než se kvóta dva miliony hektolitrů rozdělí.
Přimíchávání biopaliv do pohonných hmot má snížit závislost Česka na dovozu ropy, přispět ke zlepšení ovzduší, a také přinést odbyt zemědělské produkce. Nahrazení části fosilních paliv biopalivy vyžadují směrnice Evropské unie.
Podle ministerstva zemědělství má omezení pro lihovary zabránit případným manipulacím a daňovým únikům. Z podílu biolihu přidaného do fosilních paliv bude totiž stát vracet spotřební daň. Podle odhadu MZe by takto vrácená daň představovala při pěti procentech biopaliva v benzinu zhruba 2,25 miliardy korun. Ročně se mají v tuzemsku produkovat dva miliony hektolitrů této látky.