Google překladač: English Deutsch

Digitální indikace polohy Vision 700je vybavena vysoce výkonným mikroprocesorem, společně s kvalitními komponenty - EPLD. Tímto je garantována spolehlivost a bezpečnost provozu. Alfanumerický ovládací panel, odolný proti chladícím kapalinám (IP 67), umožňuje zadávání všech vstupních parametrů pomocí odpovídajících tlačítek nebo kódů

Vision.gif

tak, že je obsluha přístroje velmi jednoduchá. Vlivem optických a akustických signálů je obsluha stále informována o zadávání dat nebo o chybách v programu. Zhotovené programy, jakož i data v nich, mohou být uloženy do paměti a jsou v každém okamžiku vyvolatelné.
Všechny přístroje modelové řady Vision ( VI 700 N - VI 700 L ) splňují normy EN 55011 a EN 50082-1 , elektromagnetické snášenlivosti a tím i normu CEE 89/336. V České republice splňují prohlášení o shodě podle ČSN EN 61010-1, ve Slovenské republice splňují prohlášení o shodě podle STN 18 0003 : 1982.


Digitální indikace polohy Vision VI 700 byla projektována podle nejmodernějších měřítek a umožňuje též čtení kódovaných referenčních bodů na systémových pravítkách. V indikaci Vision jsou použity vysoce integrované komponenty spolu s následujícími technologiemi :
Speciální povrchová úprava skříňky z nárazuvzdorného polymeru chránící elektronické obvody proti elektromagnetickému rušení
Vodotěsný ovládací panel (IP 67) chráněný před elektrostatickým nábojem a garantující 5x106 sepnutí
Rozložení součástek umožňuje krátké signálové cesty a zcela upouští od vnitřního propojení kabely, čímž se eliminují povrchové signály.
www.mdg-servis.cz