Google překladač: English Deutsch

Kríza a nutnosť hľadať maximálne úspory za teplo, plyn a vodu sú paradoxne zrejme príčinou toho, že i napriek neľahkej ekonomickej situácii sa mnoho firiem hlási na Aqua-therm Nitra, ktorý sa tento rok bude konať od 9. do 12. februára, kde bude takmer rovnaký počet vystavovateľov ako v minulom roku. „Firmy vedia, že ľudia v tomto čase hľadajú nové cesty ako znížiť náklady na bývanie, a preto zamieria práve na veľtrh, kde nájdu na jednom mieste novinky, rady odborníkov a ešte môžu vystavené výrobky ako kotle alebo tepelné čerpadlá kúpiť s výraznou zľavou,“ hovorí manažér projektu Michal Drážďanský z usporiadateľskej agentúry Progres Partners Advertising.

Cenné rady na veľtrhu zdarma


Veľtrh doplní i tento rok sprievodný program „Nízkoenergetické dni“, na ktorý je vstup zdarma, s veľkým počtom zaujímavých tém pre širokú verejnosť. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ktorá je tradičným odborným garantom veľtrhu, pripravila na utorok 9. 2. blok seminárov s názvom „Nové technické riešenia vodovodu a vzduchotechniky“, ktorý bude zahŕňať napr. témy Skúsenosti s realizáciou bytových odovzdávacích staníc z hľadiska prípravy teplej vody a tepelných izolácií potrubia, Životnosť vodovodných potrubí z hľadiska korózie, Odvodnenie striech podtlakovými systémami alebo Využitie dažďovej vody v budovách. Vo štvrtok 11. 2. potom bude pod taktovkou SSTP patriť problematike tepla pre energeticky úsporné domy a prednáškam Tepelná ochrana pre energeticky úsporné domy, Klasické a obnoviteľné zdroje tepla pre energeticky úsporné domy, Progresívne vykurovacie systémy, Vykurovacie a vetracie systémy v energeticky úsporných domoch, Hydraulická stabilita vykurovacích progresívnych systémov a Vnútorná klíma a Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie pre energeticky úsporné domy. Zaujímavý program je pripravený i na stredu 10. 2. – mimo iného Úspora nákladov pri vykurovaní a príprave teplej vody v rodinných a bytových domoch alebo Praktické riešenia s použitím obnoviteľných technológií v rodinných domoch.
Nikto významný na Aqua-therme nechýba
Aqua-therm Nitra je najväčším veľtrhom v oblasti technického zariadenia budov na Slovensku, ktorý je určený odborníkom i širokej verejnosti. Každý rok na ňom predstavuje svoje novinky väčšina významných firiem v odbore a návštevníci tak majú možnosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami v oblasti vykurovania, ventilácie, klimatizácie, regulácie, sanity a ekológie.

Voľnú vstupenku si stiahnite na www.aqua-therm.sk

Termín:                   utorok 9. 2. - piatok 12. 2. 2010
Miesto:                    AGROKOMPLEX NITRA, Výstavná 4, Nitra
Otváracia doba:     9. - 11. 2. od 10 do 17 hod.
                                12. 2. od 10 do 15 hod.