Google překladač: English Deutsch

Kvalitní zpracování odpadů – budoucnost nás všech" je mottem připravovaného 4. mezinárodního veletrhu nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální ekologie FOR WASTE 2009, který se uskuteční souběžně s veletrhy FOR INDUSTRY, FOR SURFACE a FOR 3P v termínu 15. – 17. dubna 2009 tradičně v Pražském veletržním areálu Letňany.

Prezentace úzce spolu souvisejících oborů → FOR INDUSTRY (strojírenství) → FOR SURFACE (povrchové úpravy) → FOR 3P (obaly) → FOR WASTE (odpadové hospodářství) dává v roce 2009 opět možnost vzájemného propojení stěžejních průmyslových odvětví od zhotovení výrobku, přes jeho zpracování do dokonalé finální podoby, zabalení až k likvidaci vedlejších odpadních produktů nebo samotného doslouživšího výrobku.


Přestože celková produkce odpadů neustále klesá a v třídění obalových odpadů jsme na evropské špičce, je naše odpadové hospodářství stále nedostatečně zajištěno a nedaří se nám plnit různé evropské kvóty, standardy a indikátory.
Vzhledem k významu a důležitosti této problematiky pro současný i budoucí život nás všech si specializovaný veletrh FOR WASTE 2009 klade za cíl vytvořit odpovídající prostor k důstojné prezentaci a setkání všech, kteří v oborech nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální ekologie pracují, podnikají a obchodují. Prezentovány budou tradiční i pokrokové technologie odpadového hospodářství, recyklace a čištění především s důrazem na technologie, které umožňují další využití odpadů a ne pouze jejich prostou, byť šetrnou, likvidaci.


K úspěšnosti veletrhu výrazně přispívá také to, že se Pražský veletržní areál Letňany každým rokem stává stále více centrem veletržního života hlavního města Prahy. Svým strategickým umístěním a napojením na přivaděč dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína a sousedícím letištěm, které má statut mezinárodního letiště pro malá letadla, naznačilo již v minulosti záměr investorů, aby se toto výstaviště stalo hlavním místem obchodních setkávání na mezinárodní úrovni.
Dne 8. května 2008 byla slavnostně otevřena nová konečná stanice metra C – Letňany, která dává návštěvníkům možnost dopravit se přímo k výstavišti.


Počítá se se silničním okruhem, který propojí Letňany mimo jiné s letištěm Praha Ruzyně, a také napojením na pražskou železniční síť.
Všechny tyto kroky současně s plánovanými změnami a stavebními úpravami v samotném Pražském veletržním areálu Letňany otvírají výstavišti bránu k tomu, aby se v brzké době stalo výstavištěm světových parametrů.
Ekonomický a průmyslový potenciál hlavního města České republiky Prahy je silným motivem jak k aktivní účasti na veletrhu, tak i k návštěvě českých i zahraničních návštěvníků především z řad odborníků.
Nezbývá než dodat, že i v době obchodování prostřednictvím internetu je osobní setkání se zákazníkem nezastupitelnou součástí marketingové strategie.


Zpracoval Ing. Václav Matys