Google překladač: English Deutsch
lákavý program pro vystavovatele i návštěvníky

Veletrhy, jako důležitý nástroj marketingového mixu prochází vývojem, který odráží aktuální požadavky trhu. Současným trendem je pořádání nových, úzce specializovaných titulů.

Letošní strojírenská veletržní sezóna zahajuje 7. mezinárodním veletrhem strojírenských technologií FOR INDUSTRY, který proběhne ve dnech 15. – 17. dubna v  pražském areálu PVA  Letňany.

Potěšitelnou skutečností je předpokládaný 80 % nárůst počtu vystavovatelů. Pro rok 2008 se pořadatelé rozhodli o zařazení nových specializací, o které je ze strany vystavovatelů zájem. Samostatně bude prezentován obor logistiky (FOR LOGISTIC) a problematika nakládání s odpady, recyklace a komunální ekologie (FOR WASTE).

S příznivým přijetím se setkala i sekce FOR INDUSTRY Jobs, ve které budou mít personální manažeři zúčastněných firem příležitost oslovit své příští zaměstnance z  řad studentů.

Letošní strojírenský veletrh FOR INDUSTRY proběhne v duchu, který vychází vstříc požadavkům a potřebám vystavovatelů. O to atraktivnější bude jistě i pro návštěvníky. Aktuální informace můžete získat na

www.forindustry.cz; www.forlogistic.cz a www.forwaste.cz