Google překladač: English Deutsch

Příští výstava EuroBLECH, přední mezinárodní veletrh technologie zpracování plechu, se bude konat 21.–25. října 2014 na výstavišti v německém Hannoveru. V rámci marketingové kampaně EuroBLECH 2014 představují organizátoři veletrhu, společnost Mack Brooks Exhibitions, značku veletrhu v novém provedení. Reklamní kampaň se vyznačuje novým logem veletrhu, které je snadno rozpoznatelné, přesně vymezené a samozřejmě má plechový vzhled.

EuroBLECH 2010 08

„Od roku 1980, tedy více než 30 let, jsme používali logo ,Blech' a později ,EuroBLECH' stylizované ve tvaru ohnutého plechu. V průběhu tohoto období se průmysl zpracování plechu vyvinul v supermoderní sektor se špičkovými technologiemi, který působí v globálním měřítku. Jako přední veletrh průmyslu zpracování plechu, EuroBLECH vždy odrážel technologický pokrok; nyní jsme usoudili, že je čas na to, abychom této nové éře technologie zpracování plechu přizpůsobili také naše logo. K zajištění dobrého rozpoznání značky jsme zachovali charakteristickou modrofialovou barvu EuroBLECH," vysvětluje za Mack Brooks Exhibitions, organizátory výstavy, Nicola Hamannová, ředitelka veletrhu EuroBLECH.

Informace o vystavovatelích

Brožura veletrhu, která obsahuje důležité informace o rezervování stánků na veletrhu EuroBLECH 2014 je nyní dostupná v pěti jazycích. Brožuru lze objednat pomocí nově navrženého webu výstavy www.euroblech.com nebo přímo od organizátorů, společnosti Mack Brooks Exhibitions.

EuroBLECH 2014, 23. mezinárodní veletrh technologie zpracování plechu, se bude opět proběhne v halách 11,12,13,14,15,16,17 a 27 na výstavišti v Hannoveru. Profil veletrhu zahrnuje celý technologický řetězec zpracování plechu: plech, polotovary a hotové výrobky, manipulaci, separaci, formování, ohýbání plechu, spojování, svařování a povrchovou úpravu, zpracování hybridních struktur, nástroje, kontrolu kvality, systémy CAD/CAM a R&D.

Podle průzkumu vystavovatelů byl předcházející veletrh EuroBLECH 2012 hodnocen vystavujícími firmami neobyčejně pozitivně. Více než 70 % všech vystavovatelů na veletrhu naznačilo, že na EuroBLECH 2014 plánují opět vystavovat.

Analýza veletrhu EuroBLECH 2012

EuroBLECH 2012 byl vysoce úspěšný veletrh se silným zaměřením na technologické inovace. Veletrhu na celkové výstavní ploše 84 000 m2 se zúčastnilo celkem 1 505 vystavovatelů ze 39 zemí a 60 185 návštěvníků z 98 zemí. (Audit veletrhů EuroBLECH provádí FKM, společnost pro dobrovolnou kontrolu statistik výstav a veletrhů.)

Ze zahraničí přijelo 48 % vystavovatelů a 34 % návštěvníků a to znamená, že opět vzrostlo procento zahraničních vystavovatelů a zároveň se nepatrně snížil počet návštěvníků ze zemí mimo Německo. Nejvíce zastoupené země mimo Německo byly Itálie, Turecko, Čína, Nizozemsko, Švýcarsko, Španělsko, Rakousko, Francie a USA. Nejvíce návštěvníků přijelo mimo Německa také z Rakouska, Nizozemska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie, Itálie, Dánska, Belgie, Indie, České republiky a Polska.

Analýza veletrhu jasně ukazuje na rozdíly v ekonomické situaci různých zemí, zvláště pak v zemích EU. Zatímco německé společnosti hodnotí ekonomické poměry jako naprosto pozitivní, hodnocení současné ekonomické situace vystavovateli ze zemí mimo Německo je již slabší. Přibližně dvě třetiny všech vystavovatelů na EuroBLECH 2012 dokázalo buď plně nebo ve velké míře dosáhnout kontaktu se svými cílovými skupinami a další třetina alespoň částečně. Mimo vstupu na nové trhy byly další důležité cíle účasti na veletrhu přilákat nové zákazníky, prezentace produktů a zákaznická péče. Na otázku ohledně pěti nejdůležitějších budoucích trzích tohoto průmyslu, vystavovatelé hovořili o Německu a potom o zemích skupiny BRIC - Rusku, Číně, Indii a Brazílii.

Vystavovatelé výstavu opět chválili za vysokou kvalitu a počet návštěvníků, odborné přednášky a kontakt s potenciálními zákazníky u svých stánků. Velmi vysoký byl počet návštěvníků z představitelů vrcholového řízení; více než každý čtvrtý návštěvník patřil k vedení společnosti nebo byl jejím majitelem. Došlo k podstatnému posunu směrem k většímu počtu návštěvníků z oboru (76 % návštěvníků) a z velkých firem s více než 500 zaměstnanci (23 % návštěvníků). Co se týká návštěvníků z Německa, tak veletrh opět navštívilo více pracovníků z dílenských provozů. Přibližně 50 000 návštěvníků výstavy EuroBLECH 2012 pracovalo v pozici, kde rozhodovali o nákupu a každý třetí návštěvník přišel na veletrh s konkrétními investičními plány.

Většina návštěvníků pocházela ze sektorů strojírenství, zpracování plechu a výroby, stavebnictví (ocel a hliník) a automobilového průmyslu a jeho dodavatelů. Hlavní oblasti, za které byli návštěvníci odpovědní, byly výrobní procesy/výroba, management a výzkum a vývoj.

Podle výsledků průzkumu výstavy návštěvníci hlavně očekávali celkový souhrn nabídky veletrhu, informace o technických inovacích a kde najít nové produkty k potenciálnímu využití. U výstavních stánků návštěvníci vyhledávali hlavně osobní konzultace a předvádění strojů v chodu.

Celkově byli návštěvníci s veletrhem EuroBLECH 2012 velice spokojeni. Devadesát sedm procent návštěvníků hodnotilo veletrh jako skutečně užitečný a 93 % uvedlo, že by ho doporučili svým kolegům.

Technologické inovace pro mezinárodní obchodní publikum

„Na veletrhu EuroBLECH 2012 vystavující společnosti opět představily vysoce kvalifikovaným obchodním návštěvníkům z celého světa prvotřídní sortiment technologických inovací. Veletrhu se tedy podařilo ještě dále upevnit svou pozici jako přední světové výstavy, která stanoví kritéria průmyslu zpracování a úpravy plechu. EuroBLECH představuje inovaci a kvalitu a přitahuje převážně mezinárodní obchodní publikum. Pro společnosti, které plánují investovat do nejnovějších strojů, nástrojů a systémů na zpracování plechu, je tento veletrh první zastávkou k zajištění správného zařízení. Pro dodavatele a výrobce technologií zpracování plechu představuje EuroBLECH obchodní centrum v globálním měřítku," říká ředitelka veletrhu Nicola Hamannová.

Podrobné informace o veletrhu EuroBLECH 2014 a také fakta a čísla, fotografie a videa z předcházející akce najdete na webu www.euroblech.com.