Google překladač: English Deutsch

Odborníci v sídle Akademie věd představili na konci minulého roku účinnější články nové generace pro využití sluneční energie. Jsou velice lehké a dají se nanášet na plastikovou fólii. Vývojový tým také využil nových poznatků o křemíkových slunečních článcích ke zvýšení účinnosti současných. Člen vývojového týmu Aleš Poruba vyzvedl také to, že při řešení úkolu spojili své úsilí vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd s odborníky výrobce článků - firmy Solartec. Právě spolupráci vědců s firmami a uplatnění objevů v "reálné ekonomice" uvedl jako jedno z hlavních hodnotících kritérií výsledků vědecké práce na úterním zasedání Akademického sněmu vicepremiér Martin Jahn. Stát k tomu podle něj bude přihlížet při rozdělování finančních prostředků veřejným výzkumným institucím ze státního rozpočtu. Letos podle něj stát vydal na výzkum a vývoj kolem 16,5 miliardy korun. O práci řešitelů grantového úkolu Variační úlohy v nehladké matematické fyzice hovořil Jiří Outrata z Ústavu teorie informace a automatizace. Cílem tohoto projektu je hledání co nejlehčích a zároveň co nejpevnějších materiálů použitelných v automobilovém a leteckém průmyslu, který klade velký důraz na tuhost a nízkou váhu konstrukčních součástí. Grantová agentura Akademie věd už třetím rokem představuje vždy po dvou nejúspěšnějších úkolech udělených vědám o neživé přírodě, živé přírodě a humanitním a sociálním oborům. Granty jsou také rozděleny do tří skupin pro zkušené vědecké pracovníky, juniory, do ní patří i dnes předvedený projekt slunečních článků, a na publikační, u kterých se předpokládá vydání nějaké knihy, uvedl místopředseda Grantové agentury AV Vladimír Rudajev. (ČTK)
www.cav.cz