Google překladač: English Deutsch
s vylepšeným softwarem

Jednou z dalších inovací výrobce mobilních vážicích systémů RAVAS je software SIR MOBILE integrující vážicí systémy RAVAS do operačních systémů Windows® CE nebo Windows® Mobile. Vážicí systémy RAVAS v kombinaci s mobilními terminály a softwarem SIR MOBILE nabízejí možnost sbírat informace během vychystávání, výrobního procesu, příjmu, výdeje zboží nebo evidování odpadu. SIR MOBILE může být také nástrojem pro online spojení mezi vážicími systémy RAVAS a existujícími bezdrátovými sítěmi za účelem poskytnutí dat o vážení v reálném čase.

Systém funguje tak, že indikátory RAVAS, ať již na paletovém vozíku s váhou nebo vážicím systému na manipulační technice, jsou pomocí přenosu Bluetooth spojeny s mobilním terminálem s nainstalovaným softwarem SIR Mobile, který umožňuje ovládat váhu přes terminál a ukládat údaje o hmotnosti do databáze, která může obsahovat jméno zákazníka, číslo objednávky, kód položky atd. Data mohou být zadána alfanumericky nebo pomocí snímače čárových kódů. SIR Mobile může být online propojen s podnikovým softwarem nebo mohou být data stažena do PC následně pomocí Microsoft ActiveSync. Systém je nabízen se všemi typy vážicích systémů RAVAS: paletovými vozíky s váhou, vážicími vidlicemi nebo vážicí nosnou deskou vysokozdvižného vozíku.

 

Více informací je k dispozici na

www.ravas.cz