Google překladač: English Deutsch

Při manipulaci s materiály jsme často postaveni před problém zjistit hmotnost manipulovaného břemena. Jestliže se jedná o materiál snadno měřitelný (kovový ingot, normovaná paleta apod.) je jeho hmotnost buď známa, nebo se dá snadno vypočítat. Jsou ale i takové materiály, u kterých lze zjistit jejich hmotnost pouze zvážením. Navíc mohou tyto materiály za různých klimatických podmínek vážit rozdílně. Mluvím o sypkých materiálech jako je písek, štěrk, šrot nebo třeba štěpka. Všechny tyto materiály je někdy třeba zvážit při expedici nebo zavážce. Možnosti jsou různé – od nájezdových vah přes váhy v nákladních vozech až po váhy závěsné. Ovšem ekonomičtějším řešením jsou integrované váhy pro bagry a čelní kolové nakladače.

Tyto váhy mají hned několik výhod oproti výše zmiňovaným typům. Na prvním místě stojí kompaktnost, protože váha je integrovaná přímo ve stroji a nikde nepřekáží. Dále je to univerzálnost a mobilita váhy, zajišťující možnost vážení kdekoliv hned při nakládání a v neposlední ředě její cenová dostupnost a rentabilita. Náklady na osazení váhy na nakladač nebo bagr jsou zlomkové v porovnání s váhou nájezdovou, která je navíc nemobilní, nebo s integrovanou váhou v nákladním voze, která je drahá.
Váhy do čelních nakladačů a bagrů, uváděné na trh firmou SCS pod označením SLI Gemini, jsou vyvinuty do těžkých podmínek. Jejich vysoce odolná a spolehlivá konstrukce odpovídá pracovnímu nasazení uvedených strojů. Jsou určeny jak do všech typů nakladačů, tak i bagrů, a to včetně lanových. Pro svou snadnou instalaci a individuální variabilitu se stále s větší oblibou instalují nejen do nových, ale i do starších typů nakladačů a bagrů v rámci jejich modernizace. Princip váhy spočívá v osazení snímače tlaku a měřiče náklonu výložníku, které odesílají měřené údaje do řídící jednotky (průmyslový mikropočítač), která data zpracuje a převede na hodnoty následně uvedené na displeji. Dále je možné naměřené údaje o hmotnosti vytisknout na vážní lístek tiskárnou umístěnou přímo na stroji nebo data bezdrátově odeslat modemem na průmyslové PC k dalšímu zpracování. Protože se jedná o výrobek kompletovaný a programovaný v ČR není problém pro každého zákazníka a pro každý stroj individuálně systém upravit tak, aby prokázal každému uživateli maximální službu. Navíc může řídící jednotka plnit i mnoho dalších funkcí. Patří mezi ně funkce „Black box“, která ukládá údaje o provozu stroje a o jeho vytížení nebo funkce „Servis“, která hlídá intervaly mezi jednotlivými plánovanými prohlídkami, výměnami náplní apod. Beze sporu zajímavá je i pomoc při zabezpečení stroje funkcí „Alarm“. Tato funkce upozorní majitele např. formou SMS v případě, že je stroj použit mimo obvyklou dobu.
Modifikací je celá řada a lze je napasovat přesně na problematiku, která zájemce zaujala. Záleží jen na zákazníkovi, kterou variantu si na škále od jednoduché váhy až po systém s pokročilými funkcemi zvolí. Vážící a monitorovací systémy SLI Gemini firmy SCS servis jsou výrobky „na míru“ pro každý stroj a díky tomu jsou i cenově příznivé.

www.scs-servis.cz