Google překladač: English Deutsch

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zprostředkovala během roku 2005 celkem 154 nových zahraničních i tuzemských investičních projektů v hodnotě přes 73 miliard korun (3,2 miliardy dolarů). To je o 8 projektů a 20 miliard korun více, než v roce předchozím. Díky těmto novým investicím vznikne v České republice v nejbližších letech nejméně 21 663 nových pracovních míst, zhruba polovinu obsadí kvalifikovaní zaměstnanci – absolventi středních (31,75 %) a vysokých škol (14,68 %).

czechinvest.jpg

„Ukazuje se, že pesimistické scénáře, které předpovídaly ztrátu zájmu investorů a jejich odchod do levnějších zemí, se nenaplňují. V loňském roce jsme naopak zaznamenali trend opačný, tedy že stávající investoři dále expandují a rozšiřují u nás nejen svou výrobu, ale zakládají i centra sdílených služeb a přesouvají sem své výzkumné a vývojové aktivity,“ upozorňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu Václav Petříček.

Počet investičních projektů, které Česká republika získala v roce 2005, je historicky nejvyšší.

„V investicích s vysokou přidanou hodnotou, o které je v mezinárodním měřítku největší boj, si ČR udržela vysokou úspěšnost. Stejně jako v roce 2004 se nám i vloni podařilo zprostředkovat 39 nových projektů,“ říká Tomáš Hruda, generální ředitel agentury CzechInvest, a doplňuje: „Celkový nárůst počtu projektů je pozitivním signálem o stavu českého podnikatelského prostředí. Tahouny ekonomiky budou stále víc střední firmy. Důležité je, že nejsou vázané na jeden sektor, ale jejich aktivity pokrývají široké spektrum výroby a vývoje.“

Nejvíce investorů, ať už výrobních, vývojových nebo z oblasti strategických služeb, pochází tradičně z Německa (42). Hned za nimi se v pomyslném žebříčku umístily společnosti z České republiky (29) a dále z USA (21). Projekty se daří směřovat do regionů s vysokou nezaměstnaností. V loňském roce byl pro investory nejatraktivnější Jihomoravský kraj, který získal 32 projektů za 7,7 miliardy korun. Těsně následují dva strukturálně nejpostiženější kraje, Ústecký a Moravskoslezský. Do těchto regionů míří 49 investičních projektů v hodnotě 26 miliard korun, díky nimž vznikne přinejmenším 6 865 nových pracovních míst.

Rok 2005 je mimořádný nejen z hlediska počtu nových investičních projektů, ale může být také nejlepším, anebo jedním z nejlepších, z hlediska celkového přílivu zahraničních investic, který sleduje ČNB. Za první tři čtvrtletí přiteklo do ČR 224 miliard korun. Přitom za celý rok 2004 to bylo pouze 115 miliard korun. „I kdyby příliv investic fakticky nepřekročil sumu 278 miliard korun z roku 2002, už za první tři čtvrtletí loňského roku jsme z hlediska mezinárodního srovnání dosáhli rekordu. Je to dáno tím, že si koruna vůči dolaru téměř o třetinu polepšila a globální výsledky zpracovávané podvýborem OSN se u jednotlivých států vyjadřují v dolarech,“ říká René Samek, ředitel divize investic a aplikovaného výzkumu agentury CzechInvest.

CzechInvest se během své existence podílel na 605 investičních projektech v celkové hodnotě přes 460 miliard korun. Díky těmto investicím by mělo postupně vzniknout téměř 125 tisíc přímých pracovních míst.
www.czechinvest.cz