Google překladač: English Deutsch

Akademii věd bude na zářijovém 52. Mezinárodním veletrhu v Brně reprezentovat jeden z jejích ústavů – brněnský Ústav přístrojové techniky (ÚPT). A chce rovnou promluvit do boje o Zlatou medaili.

Do soutěže o Zlatou medaili vědci z ÚPT přihlásili interferenční komparátor koncových měrek, přístroj, který vznikl ze spolupráce s aplikační sférou, konkrétně s brněnskou firmou MESING. Technické řešení zavádí do praxe zcela nový princip bezkontaktní kalibrace délky koncové měrky pomocí kombinace bílého a laserového záření.

„Naše měřicí zařízení, vyvinuté ve spolupráci s firmou MESING a Českým metrologickým institutem, najde využití v mnoha průmyslových odvětvích, všude tam, kde je vyžadováno hi-tech měření přesných rozměrů, tedy například ve strojírenství či automobilovém průmyslu. Slouží ke kontrole mechanických koncových měrek, které podniky potřebují pro dosažení vysoké přesnosti své výroby. Jde o jedinečnou metodu využívající laserové a bílé světlo, která navíc umí detailně zmapovat struktury povrchu měrek. Velkou výhodou je také, že měření je bezkontaktní a je možné je plně automatizovat,“ popisuje Ondřej Číp z ÚPT využití exponátu v průmyslu.

Stánek ÚPT by měl demonstrovat schopnost ústavu a potažmo Akademie věd nabídnout průmyslu spolupráci a ukázat příklady, které tato spolupráce přinesla. Kromě zmíněného komparátoru měrek se na stánku ÚPT objeví další exponáty, například:
· Elektronová svářečka – vyvinuta na ÚPT, vyrábí a prodává ji německý výrobce Focus
· Automatický systém pro monitorování pohybu drobných obratlovců, jako jsou ptáci nebo netopýři. Systém používají přírodovědci z Karlovy a Masarykovy univerzity.
· Robotické rameno s hlavou pro laserové svařování – ÚPT toto rameno používá k laserovému svařování, příp. řezání laserem, laserová hlava umožňuje optimalizaci svařovacího procesu
· Nanokomparátor pro kalibrace délkových snímačů
· Optická pinzeta – doplněk k mikroskopu, který pomocí laserového světla umožňuje manipulovat malými objekty v řádu nano- a mikrometrů (buňky, bakterie, viry) v prostoru.

Ústav přístrojové techniky (ÚPT) se představí v sekci Transfer technologií v pavilonu A na stánku číslo 23.