Google překladač: English Deutsch
Spotřeba topného oleje cca 2 litry na 1 m2/rok

Dosahovat stále vyšších úspor při výstavbě průmyslových objektů,  podnikových hal, nebo soukromých bytů nutí specializované stavební organizace a také pochopitelně soukromé stavebníky k tomu, aby využívali co nejvíce moderních metod a také účinné tepelně izolační materiály.
V mnichovské městské čtvrti Lehel stavební odborníci názorně ukázali, jak si představují moderní stavby s maximálními energetickými úsporami. Podařil se jim vskutku velký zázrak. Díky panelům, vyrobeným z lehčené, tvrdé polyuretanové pěny je zapotřebí k vytápění bytu pouze 20 kW na 1 m2 a rok (kWh/m2).

dum1.jpg

To odpovídá spotřebě topného oleje cca 2 litry na 1 m2/rok. Proto také jsou byty tohoto typu architekty nazývané jako "dvoulitrové" (obr. 1). Tato hodnota je totiž ve skutečnosti jednou desetinou průměrné spotřeby topného oleje v Mnichově.
Složení tepelně izolačního panelu je následující: Vlastní izolační vrstvu tvoří lehčená, tvrdá polyuretanová pěna, armovací tkanina a vnější omítková vrstva . Panely vyrábí  firma HASIT Trockenmörtel GmbH, Freising, základní materiál pro výrobu lehčené,  tvrdé polyuretanové pěny dodává německá firma Bayer MaterialScience, Leverkusen. Obě organizace obdržely pro používání tohoto materiálu schválení od institutu DIBt ( Deutsches Institut für Bautechnik), Berlín.
autor: Ing. Václav Matys