Google překladač: English Deutsch

Reometry Anton Paar, modelová řada MCR, jsou přístroje na trhu výborně etablované pro měření reologických vlastností například vzorků potravin, barviv, olejů a maziv. Anton Paar v nedávné době představil ve spolupráci s německou firmou Dr. Tillwich GmbH nový tribologický systém pro reometry Physica MCR. Toto inovativní příslušenství transformuje konvenční reometr na tribometr pro testy v uspořádání kuličky na třech destičkách.

paar-01

Uspořádání měřicího systému

Zařízení na principu kuličkové geometrie sestává z osičky, kuličky a uchycení kuličky, které umožňuje použití kuliček z různých materiálů a jejich jednoduchou výměnu. Destičky ve spodní části měřicího systému jsou uchyceny ve speciálním pružinovém uspořádání, které umožňuje pohyb ve všech směrech v osách x, y a z. Tato flexibilita zajišťuje koaxiální nastavení uchycení pro zajištění rovnoměrné distribuce síly z kuličky na všechny 3 destičky. Prostřednictvím peltier článků instalovaných v bezprostřední blízkosti systému a přídavného krytu s aktivním ohřevem/chlazením je výborně zajištěna temperace v rozsahu –40 °C až +200 °C.

Test tření systému ocel/POM - suchý a lubrikovaný

paar-02

Měření

Tribologická cela je unikátní příslušenství reometrů Physica MCR a je možné ji využívat společně s ostatními standardními funkcemi přístroje, jakými jsou rychlá a přesná regulace normálové síly až do 50 N, excelentní řízení rychlosti rotace, uživatelsky komfortní software a flexibilní nastavení testů.

Přiložený graf znázorňuje test tření mezi kuličkou a polyoxymetylenovými destičkami (POM). Normálová síla FN byla nastavena na konstantní hodnotu 6 N a rychlost rotace se zvyšovala v rozsahu n = 0 až 500 min-1 (koeficient tření f = FR/FN).

paar-03