Google překladač: English Deutsch

Slavnostní vyhlášením vítězů nejlepších diplomových a doktorských prací skončil třetí ročník Ceny Emila Škody. Ocenění vítězům předal generální ředitel ŠKODA HOLDING a.s. Jiří Zapletal. Cenu vypisuje ŠKODA HOLDING a.s. společně s technickými univerzitami za účelem podpory výjimečných výkonů studentů a doktorandů na poli výzkumu a vývoje. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo v 12 studentů v kategorii diplomová práce a 3 autoři v kategorii doktorská práce. Odborná komise vedená ředitelem ŠKODA VÝZKUM Miroslavem Kepkou práce uchazečů zhodnotila a určila vítěze.
V kategorii diplomová práce zvítězil David JANOŠEC (z fakulty strojní ZČU) s prací “Návrh hrubé stavby neseného článku vícečlánkové tramvaje“ pro společnost ŠKODA TRANSPORTATION.

cena_emila_skody_zapletal.jpg

Druhé místo patří Michaele KAŠPAROVÉ (fakulta strojní ZČU) s prací „Odolnost opotřebení žárově stříkaných povlaků“ pro společnost ŠKODA VÝZKUM. Třetí místo získala Jana KUPČÁKOVÁ (fakulta aplikovaných věd ZČU) s prací „Matematické modelování stlačitelného proudění při obtékání profilu navrženého tvaru“ pro společnost ŠKODA VÝZKUM.

Cenu za nejlepší doktorskou práci získal Ing. Miroslav HAJŠMAN (fakulta aplikovaných věd ZČU) s prací „Analýza stavu tekutiny v ohraničené oblasti s pohyblivou hranicí“ pro společnost ŠKODA POWER.

Cena Emila Škody je spojena s finančními odměnami odstupňovanými podle pořadí od jednoho sta tisíce do šedesáti tisíc korun.