Google překladač: English Deutsch

BMW Group, jako výrobce stále inovovaných automobilů, nabízí svým zákazníkům možnost stálého zlepšování. Speciálně vyškolení instruktoři, na skupinové cíle orientované tréninkové programy a vysoce rozvinutá logistika tvoří základ radosti z jízdy s maximální bezpečností. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů se účastníci učí, jak svůj vůz ovládat v nejrůznějších

training.jpg

situacích, jak se chovat, jak reagovat.

Tréninkový program je rozdělený na několik části. Jednou z jeho částí je půldenní kurz kompaktního řízení. Jedná se o cvičení v malých skupinách a instruktoři každému členovi ukáží jeho slabé stránky při řízení a naopak zviditelní jeho silné stránky. Součástí kurzu jsou také teoretické poznatky a představení nových ovládacích prvků zjednodušujících řízení vozu.

Dalším kurzem je každodenní užívání vozu. Jedná se o situace v městském provozu, ale i dynamické průjezdy zatáčkami.

Zajímavým a žádaným kurzem je kurz perfektního řízení, kde se účastníci naučí nejrůznější manévry. Tyto kurzy jsou zpravidla na více dní a jejich účastníci odcházejí nejen bohatší o jezdecké zkušenosti, ale i o zážitky.

Zvláštním tréninkem je kurz s vozem BMW X5. Zájemci poznají rozdíly mezi On a Off roady.

Zimní trénink – led a sníh staví řidiče automobilů rok co rok před zvláštní jízdní situace. Kdo však absolvuje Zimní kurz BMW, ten se již zimy nebojí.
www.bmw.cz