Google překladač: English Deutsch

Transportéry TPA které jsou konstruovány pro pneumatickou dopravu suchých, volně tekoucích sypkých matriálů, ale i suchých granulovaných materiálů. Stejnoměrný tlak v horní části nádoby působí na šetrnou přepravu materiálů a efektivní dopravu. Všechny velikosti transportéru mají kužel přizpůsoben snadnému vyprazdňování dopravovaného materiálu. Transportéry jsou dodávány s nezbytnými klapkami, výpustným hrdlem a kontrolním otvorem. Standardní výbavou jsou i trysky pro snadnější vyprazdňování. Transportéry jsou vyráběny pro tlak do 8 barů a teploty do 100; C a jak z konstrukční, tak z nerezové oceli.

Jak transportéry „TPA“ pracují
K zahájení plnícího cyklu je nezbytné, aby vstupní plnící klapka a odvzdušňovací klapka byly otevřeny, tím se docílí účinné plnění transportéru. Plnící cyklus je kompletní, když je plnící a poté i odvzdušňovací klapka uzavřena, Snímače ověří pozici vstupní i výstupní klapky. Transportér je poté natlakován stlačeným vzduchem nebo interním plynem z rozvodu uživatele, který napomáhá k plnění materiálu do dopravního potrubí s vysokou hustotou. Když je dopravní cyklus ukončen, poklesne tlak vzduchu a přívod vzduchu je automaticky uzavřen. Poté je transportér připraven k dalšímu dopravnímu cyklu.

Vyrábí firma Sklenář transportní systémy s. r. o., Na Pustině 152, 564 01 Dlouhoňovice

Zpracoval: Ing. Václav Matys