Google překladač: English Deutsch

Společnost Chiyoda se připojila k výzkumnému projektu sponzorovaném "Organizací pro vývoj nových energií a průmyslových technologií" ("New Energy and Industrial Technology Development Organization" /NEDO) &
"Japonským centrem pro energii z ropy" ("Japan Petroleum Energy Center" /JPEC), a vyvinula titanový katalyzátor pro vysoce kvalitní odsíření motorové nafty. Je známo, že aktivita titanových katalyzátorů na měrnou jednotku povrchu je větší než u hliníkových katalyzátorů, které jsou pro odsíření motorové nafty běžně používány; přesto technické problémy spojené s výrobou titanových katalyzátorů s velkou povrchovou plochou bránily v jejich komerčním využití. Společnost Chiyoda vypracovala chráněnou metodu, aby tento problém překonala. Společnost Axens, v čele s Jeanem Sentenacem, je globální společnost s aktivitami, které zahrnují proces licencování v oblastech rafinérií a petrochemického průmyslu a vyrábí a prodává různé katalyzátory využívané v těchto odvětvích. Společnost Axens je přední poskytovatel licencí v oblasti odsiřování benzínu a motorové nafty a dodává katalyzátory pro tyto procesy.

imgphoto_usinejaune.jpg

Ve světě má velkou prestiž.
Titanový katalyzátor, který společně vyvinuly firmy Axens a Chiyoda, je vysoce aktivní pro odsíření a umožňuje firmám vyrábět naftu bez obsahu síry. Podmínky reakce se od běžných hliníkových katalyzátorů liší teplotou, která je v tomto případě o zhruba 10-20 stupňů Celsia nižší. Rovněž stojí za zmínku, že vykazuje silné vzájemné působení s aromatickými sloučeninami s obsahem dusíku a v důsledku toho má lepší výsledky v oblasti odstraňování dusíku než hliníkové katalyzátory. Odhaduje se, že díky těmto vlastnostem bude mít v budoucnu širší využití v oblasti hydrorafinace různých produktů
destilace s vyšším obsahem dusíku.
Společnost Axens v současné době pracuje na konečných úpravách průmyslových provozních parametrů a plánuje, že v prvním čtvrtletí roku 2008 bude nabízet první vzorky titanových a hydrorafinačních katalyzátorů.
V Japonsku jsou předpisy o obsahu síry (méně než 10 ppm) platné od roku 2007. Již s dvouletým předstihem před zavedením tohoto předpisu, od roku 2005, začaly některé japonské společnosti dodávat odsířenou naftu. Ve spolupráci se společnostmi Axens a Chiyoda by měly být komercioalizované produkty dodávány po celé Evropě, kde podobné předpisy vstoupí v platnost v roce 2009.
Společnost Chiyoda Corporation, s ředitelstvím v japonské Yokohamě, Japan, nabízí služby ve výrobní, dodavatelské a konstrukční oblasti (EPC) pro zpracování plynu, ropné rafinérie další zpracování uhlovodíků a průmyslové podnikové projekty, zejména v oblasti Gas Value Chain, celosvětově, včetně Středního Východu, Ruska, Afriky a v regionech jihovýchodní Asie. Po dobu téměř 60 let své existence prohlubuje společnost Chiyoda neustále své zkušenosti a rozsáhlou globální síť a díky tomu zastává na trhu výjimečné
postavení.
http://www.chiyoda-corp.com/