Google překladač: English Deutsch

Společnost Girmont s.r.o. se specializuje na výstavbu nízkoenergetických montovaných a zděných domů na klíč. Montáž domů provádí pomocí unikátního stavebního systému Thermopanel, který výhradně pro Českou republiku zastupuje. Další specializací společnosti jsou klasické nízkoenergetické domy z Porothermu.

Stavební modul Thermopanel splňuje velmi důležité požadavky kladené na výběr stavebních materiálů – velmi dobré tepelně izolační schopnosti, rychlost montáže a v neposlední řadě i velmi příznivou cenu. Jeho použití splňuje náročné požadavky kladené dnes na kvalitu stavebního materiálu, jednoduchost montáže a cenu. Panely se mohou použít jak na výstavbu, tak i jako nástavba na rodinné a panelové domy, kde nedochází k nadměrnému zatížení stavby.


Tepelně-izolační vlastnosti Thermopanelu jsou skutečně vynikající. Stavební modul Thermopanel nepodporuje hoření - je samozhášivý.


Proti běžným stavebním materiálům, stavební modul Thermopanel dosahuje nadprůměrných hodnot tepelného odporu i při menší šířce konstrukce a z tohoto důvodu odpadá manipulace s velkým množstvím těžšího stavebního materiálu. Provoz domu z Thermopanelu šetří náklady za topení a chlazení.


Výstavba nízkoenergetických domů z tenkostěnných sendvičových konstrukcí je levnější, rychlejší a méně energeticky náročná než výstavba z klasických pálených cihel.

Porovnání Thermopanelů s konkurenčními materiály
Základním parametrem nízkoenergetického domu jsou celkové náklady na stavbu domu a jeho využití. Každý použitý materiál má vlastní součinitel prostupu tepla. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla použitého stavebního materiálu, tím nižší jsou tepelné ztráty budovy. Hodnota součinitele prostupu tepla vypovídá o schopnosti použitého stavebního materiálu udržet požadovanou teplotu uvnitř domu a maximálně zabránit teplotním únikům. Čím jsou menší tepelné úniky, tím méně topíme nebo chladíme a také méně platíme za elektřinu a plyn. Thermopanel je konstrukčně řešen tak, že nikde nevznikají tepelné mosty. Teoreticky by se dalo říci, čím silnější obvodová stěna, tím menší tepelné ztráty, ale v praxi to tak zcela není. Použitím stavebnicových modulů Thermopanel vytvoříme zdivo, které má při rozumné síle vynikající tepelně izolační schopnosti. Sílou obvodových stěn se společnost Girmont zabývá i z důvodu zastavěného prostoru, neboť použitím Thermopanelů dochází k jeho velkým úsporám.

Porovnání součinitele prostupu tepla u některých stavebních materiálů:

· Porobetonová tvárnice tl. 400 mm, P 3 – 550 ................................. 0,42 W/m2/K
· Cihlový blok THERM tl. 440 mm s tepelně iz. omítkou ................ 0,34 W/m2/K
· CD tl. 420 mm + 100 mm tepelné izolace .................................... 0,29 W/m2/K
· Polystyrénový stěnový blok tl. 250 mm (vyplněný betonem) ..... 0,27 W/m2/K
· Modul Thermopanel, tl. 150 mm ............................................... 0,21 W/m2/K

Výhody a využití
Velkou výhodou montovaných domů z modulů Thermopanel oproti stavbě z běžných zdících materiálů, je možnost stavět i v zimě. Vyhnete se tak nutnosti nechat stavbu promrznout. Podmínkou je dokončení základové desky v období, kdy teplota neklesá pod +5 °C. Ostatní části stavby lze vzhledem k suchému způsobu stavění montovat i při nízkých teplotách. Po zateplení stavby lze provést i případné vnitřní omítky, keramické dlažby apod. Fasáda se pak dokončuje v teplejším období. Skladba obvodové stěny zaručuje při nižších nákladech na materiál vysoký tepelný odpor konstrukce, což znamená nízké provozní náklady na vytápění. Finanční prostředky, které ušetříte použitím Thermopanelů, můžete investovat do vyššího komfortu Vašeho bydlení.
Jednoduchost a bezpečnost montáže systému Thermopanel přímo vyzývá k provedení některých, či celých stavebních prací svépomocí. Jedná se tedy o materiál vhodný jak pro odborné montážní firmy, tak i pro kutily. Přednosti Thermopanelu uplatníte při suché výstavbě. Stavební systém poskytuje rychlou a čistou montáž.

Výhody systému Thermopanel

- Cenová dostupnost domu (úspora nákladů na dopravu a přesun hmot, stavební nářadí a stroje)
- Minimální nároky na údržbu
- Životnost pro několik generací
- Realizace výstavby do 4 měsíců
- Rychlá a čistá montáž
- Odolnost proti přírodním živlům
- Vysoká užitná hodnota
- Dostatek životního prostoru
- Nízké provozní náklady
- Ohleduplnost k životnímu prostředí

Využití systému Thermopanel
- rodinné domy
- průmyslové objekty, sklady
- rekonstrukce staveb různých typů
- přístavby, půdní vestavby a nástavby
- interiérové stabilní i mobilní příčky
- garáže, stáje
- podlahové panely
- vnější a vnitřní opláštění dřevěných skeletů pro přístavby nebo celé dřevostavby