Google překladač: English Deutsch
automatické řízení nové linky metra

V Pekingu byly ještě před začátkem olympijských her uvedeny do provozu dvě linky metra. Jedná se o polovinu okružní linky L10 a olympijskou odbočku, která v budoucnu bude součástí Linky 8. Obě linky metra jsou vybaveny nejmodernějším řídícím a zabezpečovacím zařízením od společnosti Siemens. Například systém automatického řízení vlaku - Trainguard MT – využívá principu „pohyblivého bloku“, díky kterému mohou vlaky jezdit ve velmi krátkých intervalech. Výměna dat mezi vlakem a tratí probíhá prostřednictvím bezdrátové sítě.

Systém automatického řízení vlaku Trainguard MT ihned dodává do plně automatického řídícího centra informace o vlaku i trati, podle aktuálního vývoje v reálném čase. Díky flexibilnějšímu nasazení vlaků do provozu tak umožňuje jak lepší využití infrastruktury, tak i jednodušší a rychlejší reakci v případě nutných údržbových zásahů či nouzových situací. Díky systému Trainguard MT lze významně zvýšit počet vlaků, a tedy i přepravní kapacitu metra. Na Lince 10 tak jezdí vlaky metra v intervalu 90 vteřin a využívají systém pohyblivého bloku (tzn. Rozestupy vlaků jsou nastaveny přesně na zábrzdnou vzdálemost). Integrovaný automatický brzdný systém zajišťuje, aby vlak jel pohodlně a plynule a zastavil přesně u dveří ochranných stěn na nástupišti. Data, která jsou potřebná pro vlakový zabezpečovací systém, se mezi vozidlem a tratí přenáší prostřednictvím datové sítě WLAN, která je zabezpečená proti případným výpadkům a je součástí vlakového zabezpečovacího systému – CBTC (Communication Based Train Control System).

Systém Trainguard MT existuje v různých konfiguracích: Úroveň automatizace sahá od provozu s plnou obsluhou, přes poloautomatický až k plně automatickému provozu. Systém se tedy s růstem města může libovolně rozšířit a může být přizpůsoben na rostoucí přepravní požadavky. Trainguard MT umožňuje také smíšený provoz vlaků s těmi, které touto technikou nejsou vybaveny , a postupné dovybavení i ostatních souprav tímto systémem bez jakéhokoliv narušení provozu.

Nová Linka L10 pekingského metra je součástí nového vnějšího okruhu metra a spojuje severozápad města s jihovýchodem. Trasa měří 24 kilometrů a má 22 stanic, 6 z toho je také přestupních. Olympijská odbočka měří 6 kilometrů, má 4 stanice a slouží k propojení sportovišť v okolí olympijského stadionu Ptačí hnízdo. S probíhajícími olympijskými hrami se tak Linka 10 stává jednou z hlavních přepravních tepen, jelikož propojuje sportoviště na severu města s centrem a s přípojkou na letiště.

Vedle Pekingu se systém Trainguard MT používá jak v dalších čínských městech: Guangzhou a Nanjing tak i mimo Čínu: Algier, Barcelona, Budapest, Paris und Sao Paulo eingesetzt.

www.siemens.cz