Google překladač: English Deutsch

K významným zákazníkům firmy TOS KUŘIM-OS, a.s. patří firma BelAZ – Bělarusskij avtomobilnyj závod, přední výrobce nákladních automobilů – sklápěčů pro těžbu v lomech. Závod BelAZ se nachází v Bělorusku, v Žodinu a vyrábí na 200 modifikací sklápěčů o nosnosti 30 200 tun. V nových ekonomických podmínkách dnes vyrábí ještě techniku pro silniční stavitelství, speciální zařízení pro přepravu metalurgické výroby a podzemní dopravní prostředky.

V letech 1999–2003 zastřešovala modernizaci závodu BelAZ brněnská firma ALTA, a.s. dodávkami obráběcích a tvářecích strojů, lisů, měřicí a kontrolní techniky, hodnota kontraktu tehdy dosahovala 105 mil. USD.
V rámci projektu modernizace běloruského závodu BelAZ v roce 2002 TOS KUŘIM-OS, a.s. vyrobil a dodal pro BelAZ dvě obráběcí centra typu FFDQ 250-OOR/A8 a jednoúčelový stroj JÚS-3D.
Po několika letech BelAZ opět projevil zájem o dodávku dalších obráběcích center. Začátkem roku 2008 byl podepsán kontrakt na dodávku nového zařízení z TOS KUŘIM-OS, a.s. Jedná se o dvě technologická pracoviště skládající se ze čtyř CNC obráběcích center FUQ 150-VR/8, jejichž stojany se posouvají podél pevného stolu o délce 7 000 mm. Koncepce technologického pracoviště umožňuje obrábět dílec současně ze dvou stran – stroje pracují ve spřaženém režimu nebo mohou současně obrábět 2 různé dílce – stroje pracují nezávisle na sobě. V kombinaci s výměnnými frézovacími hlavami se značně zvyšují technologické možnosti dodávaného zařízení.
V listopadu 2008 proběhly v TOS za účasti zákazníka z BelAZu přejímací zkoušky těchto dvou technologických pracovišť. Úspěšné přejímací zkoušky a náročné speciální balení demontovaného zařízení bylo završeno začátkem prosince 2008 odjezdem 20 kamionů směrem do Běloruska.

www.tos-kurim.cz