Google překladač: English Deutsch

28.února zahájila továrna TCPA sériovou výrobu vozů Citroen C1, Peugeot 107 a Toyota Aygo. Je to velmi příjemné psát o jiných věcech než o podvodech a dalších lumpárnách politiků. Prostě jsou lidé u nás, kteří se snaží něco vytvořit a v případě této továrny se to podařilo. Trochu škoda, že zprávy o tom, že se v České republice udělá něco pozitivního, přitahují mnohem menší pozornost, než zprávy, které popisují různé levoty politiků.
Jak šel čas, prošla továrna TCPA následujícím vývojem. Přehled nejdůležitějších kroků, které automobilka TPCA učinila pro zahájení výroby v posledních šesti měsících:
Září/Říjen 2004 - Ukončení instalace technologií
Na přelomu září a října byla ukončena instalace výrobních technologií ve všech provozech závodu: lisovna, svařovna, lakovna a finální montáž.
Říjen 2004 - Přechod všech provozů závodu do režimu komplexních zkoušek.
Zkoušky jednotlivých výrobních zařízení a jednotlivých provozů s materiálem i bez materiálu.
Listopad 2004 - Udělení integrovaného povolení IPPC
Krajský úřad udělil povolení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění). Tímto povolením konstatoval, že TPCA používá nejlepší dostupné technologie (BAT), a zároveň stanovuje normy a limity z oblasti životního prostředí, které musí organizace splňovat, aby mohla provozovat výrobu.
Prosinec 2004 - Povolení ke zkušebnímu provozu
Povolení ke zkušebnímu provozu dokládá, že závod splňuje všechny normy z oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny a životního prostředí a může začít vyrábět.
Prosinec 2004 až leden 2005 - Testovací fáze 1A, 2A a 2,5A
Kontrola a testy všech výrobních procesů. Během testovací fáze bylo vyrobeno cca 300 zkušebních prototypů.
Leden 2005 - Přechod na směnnou pracovní dobu
Přechod výroby ze standardní pracovní doby (8.30 - 17.00, 5 dní v týdnu) na pracovní dobu odpovídající plánovanému směnnému provozu (6.30 - 17.11, 4 dny v týdnu).
Únor 2005 - Zahájení komerční výroby
28. únor je prvním dnem ve výrobním kalendáři TPCA - výroba prvních vozů určených zákazníkům.
Další plánované kroky:
Červen 2005 - Zahájení výroby s druhou směnou
Léto 2005 - Ukončení hlavních náborových aktivit
Září 2005 - Zahájení výroby s třetí směnou
1. čtvrtletí 2006 - Dosažení plné výrobní kapacity
1. čtvrtletí 2006 - Certifikace závodu ISO 14001
www.autoabeceda.cz