Google překladač: English Deutsch

Systém I4Control® byl primárně navržen a vytvořen jako kompensační pomůcka určená pro handicapované počítačové uživatele. Byl zkonstruován jako nový druh počítačové periferie tak, aby fyzicky znevýhodnění uživatelé mohli plně ovládat svůj počítač pomocí pohybu očí, případně hlavy. Již při výrobě prvního prototypu si ale náš tým uvědomoval, že princip tohoto zařízení lze s výhodou použít i pro jiné typy aplikací z různých odlišných oblastí (např.medicína či průmysl) v případech, kdy standardní řídící kanály (např. manuální ovládání) nemohou být z nějaké příčiny použity.

dvut_400.jpg

 Základem zařízení je malá kamera připevněná k brýlové obroučce snímající z bezprostřední blízkosti obraz uživatelova oka, který je následně vyhodnocován s cílem zjistit směr výchylky zorničky od původní rovnovážné polohy.
http://cyber.felk.cvut.cz