Google překladač: English Deutsch

Firma vyvinula a dodává svůj patentově chráněný systém aeračních světlíků AEROLUX, který zajišťuje bezpečné účinné a kontrolované aerační větrání halových objektů průmyslové a občanské výstavby. Aerační křídla se pomocí soustavy otočných kloubových ramen zvedají rovnoměrně nad úroveň střechy, nebo nad pevné části světlíků a vymezují libovolně nastavitelnou výšku ventilační obvodové štěrbiny. Vlastní aerační otvor je tak vždy celoplošně a s přesahy překrýván aeračním křídlem a tím umožňuje trvalé řízené větrání i při šikmém dešti. Aerační křídla AEROLUX mají vůči standardnímu provedení výhodnější aerodynamickou charakteristiku, která zajišťuje účinné aerační větrání při libovolném směru větru. Zásadní výhody křídel systému AEROLUX® jsou řízené aerační větrání bez rizika zatékání do otevřených křídel při dešti, umístění závěsů křídel dovnitř světlíků, tj. bez nepříznivých účinků povětrnosti, vysoká tuhost aeračních křídel v otevřené poloze zabraňující jejich deformaci při náporu větru.
Aerační křídla AEROLUX se instalují buď jako součást pevných pásových světlíků různých typů, nebo zcela samostatně uzavírají celý světlík. Osová i příčná křídla sestávají z nadstřešní segmentové části zasklenné polykarbonátovými vícestěnnými deskami tl. 10 až 20 mm na nosné obloukové profily, kotvené do vodorovného nosného rámu rozměru B1 x L1. Těsnění aeračních křídel AEROLUX vůči pevným částem obloukových světlíků je dvoustupňové s dekompresní dutinou. Rám je soustavou zvedacích ramen připojen otočnými čepy ke světlíkové obrubě. Zdvih rámu zajišťuje lineární elektropohon se zdvihem do 500mm zdvihovou silou 5kN s aretací v libovolné poloze. Elektropohon je otočnými čepy kotven do nosné příčle nebo boční světlíkové obruby. Ovládání zdvihu aeračních křídel se řeší buď ručně nebo vlastní automatickou ústřednou s čidly teploty, rychlosti větru, vlhkosti, požáru atd., případně z centrálního velínu. Systém AEROLUX tím vysoce ekonomicky a bez dalších provozních nákladů zajišťuje optimální mikroklimatické podmínky halových prostor. Pro zasklení se zásadně používají polykarbonátové vrstvené desky dvou až třívrstvé, v tloušťce 10, 16, 20 mm (typ Makrolon, Lexan-Thermoclear apod.) Rovné desky šířky 2100 mm se při montáži pokládají s dilatační mezerou 10mm na prefabrikované nosné obloukové profily z hliníku, případně ze speciální oceli, kotvené v modulové rozteči M=1055mm do světlíkových obrub. Oboustranné profilové těsnění zaručuje naprostou těsnost styků jednotlivých desek a vylučuje tepelné mosty. Krycí lišty z hliníku nebo speciální oceli jsou pak kotvené a napínané pouze v krajích. Standardní šířka světlíku B je 1200 až 7000mm, s neomezenou délkou L. Standardní převýšení oblouků H : B je 1:5. Světlíkové obruby minimální sahají minimálně 200mm nad střešní plášť a kotví se do střešní konstrukce šikmými rozpěrami dovnitř světlíku. Vůči sedlovým světlíkům se standardním úhlem zasklení 40° mají obloukové světlíky až o 20% menší rozsah zasklení a dokonalé utěsnění ve spárách, tím i menší tepelné ztráty.
www.aerolux.cz