Google překladač: English Deutsch

Design centrum ČR ve spolupráci s veletržní správou TERINVEST, spol. s r. o. vyhlašuje druhý ročník soutěže STUDENTSKÝ DESIGN 2006 navazující na kategorii studentských návrhů soutěže Vynikající výrobek roku. Cílem soutěže je podporovat budoucí designéry – studenty

KamennaTN.jpg

odborných a uměleckých škol. V této soutěži hledáme vize, kreativní, nekonvenční a objevitelské přístupy k designu. Terinvest, spol. s r. o. je veletržní správa, která v odborné spolupráci s DC ČR uspořádala již 8. ročníků soutěže Studentský design v oborech sklo, porcelán, keramika a interiér. Má zájem nadále podporovat budoucí designéry – studenty škol s umělecko-průmyslovým zaměřením od letošního ročníku již ve všech oborech působení designu. Předmětem soutěže je posouzení semestrálních, klauzurních, maturitních, diplomových a dalších studentských prací z oblasti designu, které vznikly ve školním roce 2005/2006.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých odborných a uměleckých škol, kteří studují na území České republiky. Přihlásit se mohou jednotlivci i pracovní týmy.
K přihlášení do soutěže je potřeba řádně vyplnit a odevzdat přihlášku s razítkem školy do 23. června 2006 včetně CD ROM a soutěžní práci v termínu od 26. června do 27. června 2006. Přihlášky se budou odevzdávat v DC ČR v Brně, Radnická 2, soutěžní práce v Praze 9 v areálu Letňany, Beranových 667. Svým podpisem na přihlášce autor souhlasí s podmínkami soutěže a zároveň dává souhlas k dalšímu bezplatnému využití soutěžních prací k výstavním a publikačním účelům. Současně autor svoluje, aby DC ČR pořizovalo k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.
Právní ochranu soutěžních děl DC ČR nezajišťuje.
www.designcentrum.cz