Google překladač: English Deutsch

Konstrukční tepelně izolační panel je velmi oblíbeným materiálem zejména ve Spojených státech, ale v poslední době je možné tento trend pozorovat i u nás. Skládá se ze dvou dřevoštěpkových desek (známých pod názvem „USB desky“) proložených pěnovým polystyrénem. Spoje mezi panely mohou

graphic5.gif

být provedeny vložením trámku a spojeny vruty nebo se dodávají panely s perem na jedné a drážkou na straně druhé.
Hlavní výhodou SIP je bezproblémová instalace a snadná manipulace, což umožňuje rychlé „uzavření“ stavby. Dokončení interiéru je rovněž pohodlné, protože záleží čistě na rozhodnutí zákazníka, jestli si nechá dodat již upravené panely, nebo si povrchovou úpravu panelu provede podle svých potřeb.
SIP má ovšem i své nevýhody. Použití v našich zeměpisných šířkách je diskutabilní zejména kvůli absenci parotěsné zábrany. Kondenzace vodních par z vnitřního prostředí na nepropustné polystyrenové vrstvě může mít za následek postupné odhnívání dřeva a je proto třeba vždy provést tepelně technický výpočet s bilancí zkondenzované vodní páry.
www.tfdesign.cz