Google překladač: English Deutsch

Kladenské Strojírny POLDI vykázaly loni meziroční nárůst tržeb téměř 12,5 %. Dvě třetiny přitom tvoří tržby z výroby klikových hřídelí, které v loňském roce představovaly 513 mil. Kč, dalších 265 mil společnost utržila z výroby válců a nářadí. Výrazné posilování koruny a téměř 80% podíl exportu

poldii.jpg

především na západoevropské trhy však vedl management strojíren k vytvoření rezervy pro krytí ztrát z kurzových rizik v objemu 30 mil. Kč. Zisk před zdaněním tak za rok 2005 představuje 21 mil. Kč.

Loňský rok byl pro Strojírny POLDI jednoznačně růstový. Jak říká generální ředitel společnosti Ing. Vladimír Trubač:“Potvrdil se tak trend z uplynulých let a naše výrazné investice především z roku 2004 se ukázaly jako správné“. Strojírny POLDI před dvěma lety investovaly 85 mil. Kč do nákupu nových technologií, které jim umožnily získat prestižní zakázku pro švédský gigant VOLVO. Jedním ze stěžejních odběratelů je také finská společnost SISU DIESEL, která patří do konsorcia AGCO. „Skladba našich odběratelů nás velice těší, protože osvědčuje špičkovou kvalitu naší produkce“ komentuje Ing. Trubač a dodává: „Druhou stranou mince jsou však výrazná kurzová rizika. 27 % našich vstupů nakupujeme v západní Evropě a 79% produkce tam znovu vyvážíme“. Jediným strategickým domácím odběratelem Strojíren POLDI je brněnská traktorka ZETOR.

Strojírny POLDI se také výraznou měrou podílí na ekonomice Kladenska.“Po sečtení výdajů a nákladů na mzdy, které společnost realizuje právě v tomto regionu, se za rok 2005 dostaneme na číslo 227 mil. Kč“ uvádí finanční ředitel Strojíren POLDI Ing. František Šimáček.

Meziročně se nezměnil poměr dodávek na domácí trh a exportu ani skladba výrobního portfolia. Průměrná hodinová mzda se loni zvýšila o 5,6% na 103,32 Kč. V roce 2006 by měla hodinová mzda vzrůst o dalších 5%.Pro letošní rok počítá management společnosti také s dalším růstem tržeb na cca 805 mil. Kč.

Strojírny Poldi,spol. s r.o. vznikly v roce 1992 vydělením z holdingu Poldi Kladno. V roce 1993 se plně privatizovaly a zpřetrhaly vazby k hutím Poldi. Společnost se základním jměním 200 mil. zaznamenala počátkem letošního roku odprodej majoritního balíku akcií mateřské společnosti BM Kladno a.s.. Novým majoritním akcionářem se stal SATURNUS Capital, a.s.

Další informace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript