Google překladač: English Deutsch
T+T 4/2009

Mezi důležité marketingové aktivity neodmyslitelně patří účast na odborných veletržních akcích. Z tradičních projektů se stále častěji profilují úzce specializované části, které nabízejí možnost cíleného zviditelnění v oboru. Tento trend se promítá také do skladby jarních odborných veletrhů společnosti ABF, a.s.

FOR INDUSTRY
V termínu 15.–17. 4. 2009 proběhne v PVA Letňany osmý ročník mezinárodního veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY, u některých vystavovatelů a návštěvníků dříve známý pod názvem MACH. Jako vždy v lichých letech doplňuje strojírenské obory FOR SURFACE – 5. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií, který opět představí novinky tohoto specializovaného odvětví. Třetím souběžným veletrhem je každoročně probíhající mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální ekologie FOR WASTE. Čtveřici doplňuje veletrh obalových technologií FOR 3P.
Strojírenství je nejvýraznější odvětví českého zpracovatelského průmyslu. Směr budoucího vývoje strojírenské výroby stále více určuje automatizace a robotizace s cílem vyrábět ve velmi krátkém čase pomocí moderních procesů a zajistit co nejlepší konkurenceschopnost. Novinky v oboru představí letošní veletrh FOR INDUSTRY.

FOR SURFACE
„Dokonalá povrchová úprava = vysoká kvalita, design, životnost“ je mottem připravovaného 5. mezinárodního veletrhu povrchových úprav a finálních technologií FOR SURFACE 2009. Skvělý povrch a jeho kvalita je jedním ze způsobů jak získat na trhu náskok před ostatními. Směr vývoje nových finálních technologií, povrchových úprav a produktů v tomto významném oboru je dán požadavky zákazníků, kteří stále více vnímají skutečnost, že zušlechtění povrchu nepřináší jen jeho prostou ochranu, ale přispívá významnou měrou k výjimečnému zážitku z výrobku samotného.
Vzhledem k významu a důležitosti finálních technologií pro rozvoj všech výrobních i obchodních činností si specializovaný veletrh FOR SURFACE 2009 klade za cíl vytvořit odpovídající prostor k důstojné prezentaci a setkání všech, kteří v tomto oboru pracují, podnikají a obchodují.

FOR WASTE
Na budoucnost je třeba myslet i nyní, toho si jsou vědomi vystavovatelé i pravidelní návštěvníci mezinárodního veletrhu nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální ekologie FOR WASTE. Tato významná událost na největším výstavišti v Praze si za poměrně krátkou dobu získala své místo mezi renomovanými akcemi. Návštěvníky zveme i v letošním roce do poutavých expozic tuzemských i zahraničních firem, které představí pokrokové i tradiční technologie a zajímavé novinky. Po celou dobu veletrhu budou probíhat semináře zabývající se aktuálními otázkami příslušných oborů. V oblasti nakládání s odpady, recyklace a ekologie připravuje seminář Česká asociace odpadového hospodářství a Technologické centrum AV ČR, které je rovněž organizátorem Mezinárodní technologické burzy při veletrhu FOR WASTE. Nároky na hospodaření s odpady se rok od roku rychle mění. Přibývají nové požadavky především na kvalitu dalšího zpracování odpadu, ale také na šetrný přístup k životnímu prostředí a tak se i v letošním roce stane veletrh FOR WASTE místem výměny zkušeností mezi manažery, techniky, konzultanty, projektanty a výzkumníky.

FOR 3P
Trend veletrhů spojených s obalovými technologiemi ukazuje v poslední dekádě jasný směr: spojení zpracovatelských a balicích technologií. Projekt FOR 3P, veletrh potravinářských technologií, balicí techniky a polygrafie jistě uvítají výrobci strojů i materiálů pro tyto obory. Integruje technologie, které úzce souvisejí, neboť do potravinářského sektoru putuje 70–80 % obalových materiálů, obalů i balicích strojů a linek.
Manažeři odpovědní za nákup technologií zde v koncentrované podobě naleznou nabídku v potřebné šíři. Veletrh je i vítaným zdrojem informací ukazující trendy v obalových materiálech, v konstrukci a v designu obalů, ale také i ve výkonech moderních zpracovatelských, plnicích a balicích strojů a linek. Novinky v kombinaci materiálů zlepšují bariérové vlastnosti prodlužující trvanlivost a nové způsoby značení zlepšují kontrolu kvality baleného produktu.

www.forindustry.cz