Google překladač: English Deutsch

Strojárska spoločnosť Bost slávnostne otvorila novopostavenú výrobnú halu vybavenú najmodernejšou technológiou, ktorú vybudovala aj za prispenia fondov Európskej únie. Únia na túto vyše 30-miliónovú výrobno-technologickú investíciu prispela približne 18-imi miliónmi korún. Na slávnostnom otvorení priestorov sa zúčastnili zástupcovia zahraničných partnerov,

nova_hala.gif

ktorí sa podieľali na dodávke zariadení, slovenskí politickí činitelia, predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy i agentúry SARIO.

Cieľom, ktorý trenčianski strojári sledujú vybudovaním novej výrobnej prevádzky, je rozšírenie produkcie, a predovšetkým zvýšenie konkurencieschopnosti. Tento projekt má význam nielen pre firmu, ale pre celý región. „Spolu s rozšírením výroby dochádza k vytvoreniu takmer 30-ich nových pracovných miest a k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy,“ hovorí generálny riaditeľ Vladimír Bielik. V novej hale budú strojári z Trenčína pomocou najmodernejšej technológie vyrábať náhradné dielce do kovoobrábacích strojov a súčiastky na výrobu brán. Novootvorená prevádzka podľa firemných odhadov prispeje aj k zvýšeniu ročných tržieb do roku 2007 na viac ako 200 miliónov korún.

Spolu s otvorením výrobnej haly Bost tiež oficiálne otvoril školiace stredisko vybavené najmodernejšou technológiou, ako sú napríklad špičkové japonské roboty FANUC. V budove, kde doteraz sídlila firemná administratíva i výroba, bude Bost poskytovať vzdelávacie aktivity pre študentov partnerskej trenčianskej univerzity, aj iných záujemcov. „Otvorením vzdelávacieho centra sa Bost prihlásil k celoeurópskemu trendu budovania vedomostnej spoločnosti,“ približuje riaditeľ školiaceho strediska Peter Chovan. Generálny riaditeľ Vladimír Bielik zároveň dodáva: „Našim cieľom je, aby brány vzdelávacieho centra opúšťali kvalifikovaní odborníci, ktorí dostali možnosť overiť si svoje teoretické znalosti pomocou najmodernejšej technológie.“ 
www.bost.sk