Google překladač: English Deutsch

Itálie je vzhledem k hornatému charakteru svého území bohatá na silniční tunely. V Lombardii byl nyní společností Gemmo S.p.A implementován nový systém pro dohled a řízení technického vybavení tunelů na dálku. Tento systém, založený na SCADA PcVue od firmy ARC Informatique, zajišťuje komfort a bezpečnost účastníků silničního provozu ve více než 140 km tunelů.

Tunely 2

Široký alpský oblouk, který obklopuje a vyplňuje severní Itálii, je protkán mnoha silnicemi, na nichž je velké množství tunelů. Tunely jsou různé délky, různého stáří a jejich technické vybavení je různorodé: použitá technika odpovídá době, kdy byly tunely postaveny. Díky novému rozsáhlému projektu je systém tunelů v silniční síti řízen novým dohledovým a řídicím systémem, který je unikátní z pohledu svého rozsahu i složitosti.
Projekt za 140 miliónů EUR
Softwarová aplikace SCADA je součástí projektu, který zahrnuje technickou rekvalifikaci a bezpečnostní management přibližně jednoho sta tunelů na státních silnicích v Lombardii, udržovaných společností ANAS S.p.A. Technologická rekvalifikace tunelů znamená rozsáhlou renovaci a standardizaci elektrorozvodů, osvětlení, ventilace, videodohledových systémů a systémů pro přenos dat. Tunely mají jeden nebo dva tubusy o délce od 250 m do 5 km.
Očekávaná hodnota prací je přibližně 140 miliónů EUR. Projekt je z 50 % financován společností ANAS a z 50 % ze soukromého sektoru. Za management realizovaného projektu bude v následujících 17 letech, od června 2013, kdy bude dokončena tříletá realizační fáze, odpovědná společnost Tunnel Gest (majoritním vlastníkem akcií této společnosti je Gemmo S.p.A.). V tomto časovém úseku, stanoveném ve finančním plánu na samém počátku projektu, bude Tunnel Gest získávat prostředky z provizí za služby, např. za údržbu technických zařízení tunelů. Správa silniční sítě zůstane v gesci společnosti ANAS.
Každý tunel má svůj vlastní řídicí systém, využívající PLC, který je připojený pro dohled a operátorské řízení do dispečerského centra ANAS v měste Bellano v provincii Lecco. Komunikační síť WAN využívá optické kabely a mikrovlnná rádiová pojítka. Pro integraci lokálních řídicích systémů do sítě WAN se používá protokol Modbus TCP/IP, protože umožňuje přímé a spolehlivé řízení periférií a přenos relevantních dat.
Dohled a řízení na dálku
Systém dohledu a řízení na dálku, vytvořený firmou Gemmo S.p.A., certifikovaným partnerem společnosti ARC Informatique, je založen na SCADA PcVue. Systém spravuje přibližně 50 000 datových bodů, 800 síťových uzlů a více než 500 grafických stránek.
Z hlavní stránky, na níž je přehled celého systému, je možný přístup ke stránkám jednotlivých tunelů uvedených na displeji. Po přístupu na podřízenou stránku se otevře informační okno, které pomáhá v navigaci po stránce. V okamžiku, kdy je vybrán některý systém (např. systém řízení osvětlení), je možné zobrazit jeho stav v konkrétním tunelu nebo ve všech tunelech. A nakonec, po otevření informačního okna určitého zařízení je možné zobrazit různé údaje o jeho stavu a provozu, nastavit meze alarmů, zobrazit notifikace alarmů a převzít řízení od lokálního řídicího systému daného zařízení řízením na dálku.
V praxi mohou být všechny objekty řízeny lokálně automaticky nebo na dálku ručně. V případě problému, např. při požáru nebo při nadměrném znečištění ovzduší v tunelu, jsou spuštěny odpovídající automatické procedury, ale i v tomto případě může operátor zasahovat do řízení manuálně s cílem modifikovat řízení situace – např. usnadnit práci záchranářů. Tedy např. když je vyvolán alarm signalizující nadměrné znečištění ovzduší v tunelu, operátor může sledovat situaci prostřednictvím videosystému zahrnujícího přibližně 1 500 kamer, může ručně upravit nastavení ventilátorů a prostřednictvím proměnných dopravních značek omezit nebo zastavit vjezd automobilů do tunelu a regulovat výjezd automobilů ven.
Hardware systému zahrnuje dva redundantní servery nakonfigurované jako horká záloha a další server, jehož úkolem je správa databáze, dále dva klienty pro ANAS, dva klienty pro Tunnel Gest a jeden klient pro dopravní policii. Dva klienty údržby jsou využívány firmou Gemmo.
Maximální bezpečnost
Celý systém je charakterizován několika bezpečnostními úrovněmi. V každém tunelu je redundantní síť LAN, k níž jsou připojena všechna automatizovaná zařízení a subsystémy a jež je sama připojená k síti WAN celého systému. Automatizační systém každého tunelu je nezávislý na centrálním systému, a proto mohou všechny subsystémy tunelu komunikovat prostřednictvím redundantní lokální LAN i v případě výpadku WAN.
„Jestliže je v kterémkoliv tunelu aktivována hláska SOS, spustí se bezpečnostní procedura," říká Ing. Ascione. „Z hlavní stránky dohledového systému se operátor vždy maximálně ve dvou krocích dostane k bodu, kde byl spuštěn alarm."
Historická data se uchovávají přibližně dva měsíce, v závislosti na počtu zaznamenaných alarmových událostí.
Další vývoj
Aplikace je založená na PcVue je již nyní nástrojem pro efektivní správu podle požadavků společnosti ANAS. Další rozvoj systému bude zahrnovat management spotřeby energie. To umožní společnosti ANAS monitorovat spotřebu a šetřit elektřinu ztlumením osvětlení, jestliže v tunelu slabý provoz, a regulací ventilátorů podle aktuální úrovně znečištění ovzduší v tunelu.

www.pcvuesolutions.com

Tunely 1