Google překladač: English Deutsch

Projekt "Obchvat Uherského Hradiště II" získal Cenu Hejtmana v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje 2004. Ocenění určené stavbě, která znamená největší přínos pro rozvoj regionu, udělil hejtman letos poprvé. Projekt získal také čestné uznání v kategorii Dopravní a inženýrské stavby. Tuto mimořádnou stavbu, která se pyšní nejdelší mostní estakádou v České republice, provedlo sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska DS. Investorem tohoto díla za bezmála 1, 082 miliardy korun bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

ObchvatUH_1.jpg

"Tato stavba zahrnovala několik speciálních opatření. Na úseku dlouhém téměř sedm kilometrů, který částečně procházel údolím řeky Moravy, bylo zapotřebí pracovat se zvýšeným ohledem na zdejší přírodu, přesto se nám podařilo stavbu předat do užívání o celý měsíc dříve," poznamenal předseda představenstva a generální ředitel Skanska DS Josef Hájek.
V rámci druhé etapy výstavby obchvatu města Uherské Hradiště, která odvádí tranzitní dopravu mimo město, a tím významně přispívá ke zlepšení životního prostředí obyvatel, byla vybudována přeložka silnice I. třídy číslo 50 vedoucí od Brna. Tam, kde silnice prochází nivou řeky Moravy, byla po zkušenostech z povodní v roce 1997 zvýšena úroveň vozovky. Řeku Moravu pak silnice překonává po železobetonovém 139 metrů dlouhém mostě, který byl vybudován v rámci první etapy výstavby obchvatu. Trasa pokračuje dále po 1 011 metrů dlouhé estakádě, která je nejdelší estakádou na silnici I. třídy v České republice, a překonává současně železniční trať Brno - Trenčianská Teplá a silnici I. třídy číslo 55. Celý tento úsek pak mimoúrovňovým křížením navazuje na již dříve vybudovanou část Kunovice - Vésky.
Vozovka je v celém úseku odvodňována oboustrannými příkopy vedoucími do řeky Moravy s uzavíratelnými stavidly proti zpětnému vzdutí a dále dešťovou kanalizací do řeky Olšany. Na části úseku byla vybudována dva a půl metrů vysoká protihluková stěna z recyklovaného plastu, aby se omezilo šíření hluku z provozu na komunikaci. Estakáda pak byla opatřena průhlednou protihlukovou stěnou, která tvoří také zábradlí mostu.
Cena Hejtmana Stavba roku 2004 Zlínského kraje byla společnosti Skanska předána v rámci slavnostního večera ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Vyhlašovateli soutěže byli již tradičně Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora architektů.
Soutěž je vyhlašována pod záštitou Rady Zlínského kraje a náměstka ministra pro místní rozvoj ČR, Ing. Jana Slaniny.